Home Polecane Gdy jesteś start-upem

Gdy jesteś start-upem

Masz oryginalny pomysł na biznes, dopracowujesz jego szczegóły, rozpoczynasz działalność gospodarczą, jednym słowem – startujesz. Każdy start-up dochodzi do momentu, w którym sam zapał, kreatywność i wiara w sukces nie wystarczają. Mówiąc wprost, potrzebne są pieniądze. Dzięki środkom z POIR łatwiej zrobisz kolejny krok.

Fazy rozwoju innowacyjnego biznesu:
Seed – faza początkowa, polegająca na konceptualizacji, sporządzeniu biznesplanu, działaniach przygotowawczych.
Start-up – firma funkcjonuje na rynku od niedawna i działa na niewielką skalę.
Wczesny rozwój – firma działa co najmniej rok, ma zweryfikowany rynkowo produkt, planuje rozbudowanie wewnętrznych struktur.
Wzrost i ekspansja – firma ma ugruntowaną pozycję rynkową, planuje rozwój i poszerzanie rynku/działalności.

Fundusz Pożyczkowy Innowacji
Twoja firma jest na etapie start-upu. Zainwestowałeś w nią własne oszczędności, ale do dalszego rozwoju potrzebujesz stabilnego finansowania. Na korzystny kredyt w banku masz małe szanse, bo nie posiadasz odpowiedniej historii kredytowej, a Twój innowacyjny pomysł jest obarczony dużym ryzykiem rynkowym. Nie rezygnuj z marzeń – pamiętaj o Funduszu Pożyczkowym Innowacji.

Fundusz Pożyczkowy Innowacji jest dłużnym instrumentem finansowym, który ma pomóc rozwiązać problem luki kapitałowej w sektorze MŚP. Luka kapitałowa, czyli brak dostępu do finansowania, stanowi jedną z najpoważniejszych barier rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. Zaczyna się na wstępnych etapach (w fazie seed i start -upu), gdy zapotrzebowanie na kapitał przekracza środki własne pomysłodawcy. Pieniądze z Funduszu Pożyczkowego Innowacji pozwolą sfinansować rozwój Twojej młodej firmy.

Jeśli chcesz otrzymać pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego Innowacji, musisz najpierw sam znaleźć inwestora prywatnego i przekonać go do współpracy. Inwestorem może być fundusz typu venture capital (VC) lub anioł biznesu. Musisz podpisać z nim umowę inwestycyjną na objęcie udziałów lub akcji w Twoim przedsiębiorstwie.

Mechanizm finansowania start-upu za pomocą Funduszu Pożyczkowego Innowacji w praktyce składa się więc z dwóch komponentów. Pierwszy to środki publiczne, drugi – kapitał prywatny aniołów biznesu lub funduszy VC. Oba komponenty inwestowane są w stosunku 1:1. Dzięki temu otrzymasz pomoc finansową, ale i coś więcej – biznesowe doświadczenie, mentoring, doradztwo i kontakty inwestora prywatnego. To tzw. smart money. Dodatkowym pozytywnym efektem tak skonstruowanego wsparcia jest pobudzenie i zachęcenie kapitału prywatnego do angażowania się w perspektywiczne, innowacyjne, ale przez to także ryzykowne przedsięwzięcia. Dokładnie takie, jak Twój start-up.

Na co dostaniesz pożyczkę:
■ uruchomienie działalności, jeśli Twoja firma nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług
■ wzrost i rozszerzenie działalności.

Twoje korzyści:
■ pieniądze na start
■ pozyskanie stabilnego partnera biznesowego (fundusz VC, anioł biznesu)
■ preferencyjne warunki pożyczki
▷ stałe oprocentowanie
▷ karencje w spłacie kapitału
▷ karencje w spłacie odsetek
▷ preferencyjne zabezpieczenia
■ długi okres spłaty (maksymalnie 8 lat).
Wybrane wymagania wobec Ciebie jako pożyczkobiorcy:
■ Twoja firma musi być start-upem
■ czas działania na rynku Twojej firmy nie może być dłuższy niż 55 miesięcy
■ musisz mieć podpisaną umowę inwestycyjną z inwestorem kapitałowym
(funduszem VC lub aniołem biznesu).
Ostateczni odbiorcy wsparcia:
■ pożyczkobiorcy (mikro- i mali przedsiębiorcy)

129,74-mln euro wynosi alokacja 

do 100% -wynosi poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych w ramach projektu

minimalnie 200 tys. zł maksymalnie 2 mln zł – to kwota pożyczki

Przydatne linki:https://poir.parp.gov.pl/fundusz-pozyczkowy-innowacji/poddzialanie-3-1-3-fundusz-pozyczkowy-innowacji

 

Źródło/Foto: www.parp.gov.pl