Home Polecane Fakty i mity Ustawy o tzw. sieci szpitali

Fakty i mity Ustawy o tzw. sieci szpitali

Po obrady rządu  trafia projekt ustawy, zakładającej powołanie tzw. sieci szpitali. Po wejściu jej w życie upaść może kilkaset szpitali publicznych, głównie powiatowych, wydłużą się kolejki pacjentów, a około 20 tys. pracowników będzie musiało zmienić pracę, szpitale prywatne upadną lub będą leczyły tylko odpłatnie.

MIT 1

Szpitale poza siecią nie zostaną zlikwidowane.

FAKT

Szpitale, które nie otrzymają kontraktu, będą mogły starać się o finansowanie w drodze konkursu. Na ten cel zostanie około 9% całości środków przeznaczonych na szpitale. Skoro przy dzisiejszym budżecie szpitale zadłużają się, to obcięcie finansowania oznacza dla nich konieczność zamknięcia placówki.

MIT 2

Projekt nie różnicuje placówek na publiczne i prywatne.

FAKT

Przyjęcie kryteriów posiadania dwuletniego kontraktu oraz obowiązek posiadania umowy na SOR/izbę przyjęć wyklucza wszystkie nowe placówki oraz te, które nie posiadają umowy na SOR/izbę przyjęć. W większości są to placówki prywatne. Do tej pory nowiem NFZ nie chciał podpisywać oddzielnych umów na prowadzenie izby przyjęć (choć faktycznie wszystkie szpitale ją mają) przy placówkach prowadzących leczenie w trybie planowym.

MIT 3

Sieć szpitali pozwoli na lepszą i całościową opiekę.

FAKT

Poprzez przeniesienie opieki specjalistycznej do szpitali dojdzie wyłącznie do przesunięcia kolejki w inne miejsce. Projekt nie zakłada wzrostu finansowania, które jest niezbędne przy wprowadzaniu tak głębokiej zmiany. Poza tym usunięcie części placówek, spowoduje konieczność „przejęcia” pacjentów przez placówki, które znajdą się w sieci. Te skutki zostały w projekcie zmian pominięte.

MIT 4

Ryczałt dla szpitali to stabilność finansowa.

FAKT

Podmioty włączone do sieci, otrzymają finansowanie „z góry” i będą mogły je przeznaczać na bieżące cele, niezależnie od liczby przyjętych pacjentów. Jest to odwrócenie zasady dotyczącej ważności pacjenta na rzecz ważności placówki.

MIT 5

Sieć szpitali obejmie kluczowe placówki.

FAKT

Projekt zakłada objęcie siecią nawet placówki powiatowe, sztywno określając zakres usług, które mogą wykonywać. Jest on niezależny od epidemiologii i potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

MIT 6

Projekt dotyczący sieci szpitali oparto na analizach

FAKT

Żaden z przepisów nie wskazuje, aby organy podejmując decyzję o objęciu określonego podmiotu zabezpieczeniem brały pod uwagę mapy potrzeb zdrowotnych, analizy wskazujące na liczbę wykonanych świadczeń, przeżywalność, wiek sprzętu czy inne wskaźniki jakościowe.

MIT 7

Rozproszenie specjalistyki naraża pacjentów na utrudnienia, jeżeli chodzi o dostęp do kompleksowego leczenia.

FAKT

Brak kompleksowej opieki nie wynika z rozproszenia umów z NFZ, ale ze sposobu finansowania leczenia, gdzie płaci się za wykonaną procedurę. Tego projekt nie zmienia. Zatem nadal trzeba będzie oddzielnie zapisywać się do poszczególnych specjalistów.

 

Autor: Dr Dobrawa Biadun, ekspert Konfederacji Lewiatan