Dziś ostatni dzień na wybór formy opodatkowania. Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychód z działalności gospodarczej w styczniu 2022 r., mają czas do 20 lutego 2022 r. na ostateczną decyzję o wyborze formy opodatkowania PIT (skala podatkowa, tzw. liniówka lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Z uwagi na to, że w 2022 r. dzień 20 lutego przypada na niedzielę, to zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej termin ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy, tj. poniedziałek 21 lutego.

Decyzja ta jest istotna, gdyż wpływa m.in. na rodzaj prowadzonych ewidencji księgowych, sposób obliczania zaliczek na podatek PIT oraz na ich wysokość. Począwszy od tego roku stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania ma też bezpośredni wpływ na płaconą przez nich składkę zdrowotną, także tę należną już za styczeń.

Przedsiębiorcy kwestionują niejasne zapisy podatkowe

W przestrzeni publicznej pojawiają się liczne głosy o potrzebie odroczenia tego terminu. Dodatkowo umożliwienia przedsiębiorcom podjęcia decyzji co do formy opodatkowania w późniejszym terminie. Przedsiębiorcy podkreślają, że ewentualna zmiana zastosowanej w tym roku formy opodatkowania powinna nastąpić dopiero po wejściu w życie wszystkich zmian Polskiego Ładu. Dlatego, że będą miały one wpływ na rozliczenie podatku PIT za 2022 r. Pojawiają się także liczne opinie o tym, aby w tym roku nie wprowadzać już żadnych zmian, gdyż dezorientuje to przedsiębiorców. Ponadto obsługujące ich biura rachunkowe, czy księgowych. Jak na razie Ministerstwo Finansów z uwagą analizuje wszystkie te głosy, stanowiska i komentarze.

Dziś ostatni dzień na wybór formy opodatkowania - dokumenty, kalkulator i długopis leża na biurku.
Dziś ostatni dzień na wybór formy opodatkowania

Bezpieczeństwo prawne podatników

Jak informuje resort odroczenie samego terminu złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia (zawiadomienia) dotyczącego formy opodatkowania stosowanej w 2022 r. byłoby jednak niewystarczające. Ponadto nie zapewniałoby podatnikom bezpieczeństwa prawnego i pełnej jasności co do sytuacji prawnej. Przedłużenie terminu powoduje bowiem również konieczność skorygowania zarówno rozliczeń podatkowych, jak i w składkach zdrowotnych, za okresy przed zmianą formy opodatkowania oraz ewentualnie również założenie nowej ewidencji księgowej z rozliczeniem od początku roku.

Rozporządzenie Ministra Finansów odraczające ten termin nie mogłoby rozstrzygać o innych prawach i obowiązkach przedsiębiorców niż przedłużenie samego terminu. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, jak prawidłowo postępować w okresie od początku roku do odroczonego terminu, np. w zakresie rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej. Ponadto dokonywania wpłat zaliczek na podatek bądź ryczałtu w trakcie roku, a wreszcie składek zdrowotnych. Takie regulacje wymagają normy ustawowej.

Resort zapewnia, że przy procedowaniu zmian w Polskim Ładzie, jeżeli będą miały one wpływ na rozliczenie podatku PIT za 2022 r., zostaną także opracowane rozwiązania adresowane do przedsiębiorców. Przede wszystkim tak, aby mogli skorzystać ze wszystkich pozytywnych zmian, bez względu na wybraną już wcześniej formę opodatkowania.  

Źródło: gov.pl