Home Polecane Co trzeci uczeń i absolwent szkoły zawodowej oraz technikum rozważa emigrację

Co trzeci uczeń i absolwent szkoły zawodowej oraz technikum rozważa emigrację

Absolwenci szkół zawodowych i techników, którzy nie planują dalszej edukacji, nie widzą swojej przyszłości w Polsce. Pomimo niewielkich wymagań związanych z zarobkami, co trzeci z absolwentów i uczniów tych szkół rozważa wyjazd z kraju, co potwierdza raport przygotowany przez Gumtree i TNS Polska – Aktywni + Młodzi fachowcy na rynku pracy.

Przeciętna wysokość wynagrodzenia za pracę na pełen etat, która satysfakcjonowałaby uczniów  i absolwentów szkół zawodowych oraz techników, wynosi 2500 złotych brutto. Mimo że jest to o niespełna 1500 złotych mniej, niż wynosi średnia krajowa w Polsce, to 29% wciąż kształcących się uczniów po zakończeniu nauki chciałoby rozpocząć pracę bądź kontynuować naukę za granicą. Jeszcze rzadziej wiążą swoją przyszłość z Polską absolwenci, którzy zakończyli edukację: 63% bierze pod uwagę możliwość podjęcia pracy za granicą.

Najbardziej pożądanym kierunkiem emigracji dla młodych Polaków są Niemcy oraz Wielka Brytania, które typuje co trzeci badany z przeprowadzonego badania.

Jak się okazuje, osoby pracujące biorą pod uwagę możliwość emigracji znacznie częściej niż te niepracujące. Zdecydowanie więcej absolwentów niż uczniów rozważa wyjazd z kraju, co może wynikać z faktu, że trzy na cztery osoby, które zakończyły edukację w szkole zawodowej lub technikum, nie pracują w wyuczonym zawodzie. Ponadto większość z nich zgadza się, że absolwentom liceów ogólnokształcących jest jeszcze trudniej w poszukiwaniu pracy.

Powody wyjazdów młodych Polaków za granicę w celach zarobkowych są różne:

  • 76% – w Polsce są zbyt niskie zarobki
  • 51% – w Polsce trudno znaleźć jakąkolwiek pracę
  • 31% – za granicą łatwiej urządzić się, znaleźć mieszkanie
  • 27% – za granicą są wyższe świadczenia socjalne
  • 14% – w Polsce nie ma pracy zgodnej z moim zawodem
  • 1% – inne
  • 1% – trudno powiedzieć

„Wyniki badania TNS Polska i raportu o skłonności absolwentów szkół średnich o profilu technicznym do emigracji zarobkowej są dla przedstawicieli przedsiębiorców dosyć zaskakujące. Zaskoczenie jest powodowane doświadczeniem, które pokazuje, że prowadzone rekrutacje na stanowiska, na które potencjalnymi kandydatami są rzeczeni, zwykle nie obfitują w dużą ilość aplikacji i wygórowane oczekiwania. W dużym stopniu w kręgu badanych panuje mylne przekonanie, że w Polsce nie można się rozwijać i godnie zarabiać. Na przykładzie GTV mogę jednoznacznie stwierdzić, że to podejście powinno zostać odłożone do lamusa, ponieważ dzisiejsza sytuacja rynkowa oraz coraz bardziej techniczne specjalności eksportowe, premiują pracowników o tym profilu wykształcenia.” – mówi Przemysław Szpojankowski, Marketing Manager firmy GTV, czołowego producenta akcesoriów meblowych i oświetlenia.

Istotnym elementem w poszukiwaniu pracy przez uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz techników jest uzyskanie wsparcia. W tym przypadku szczególnie pomocne są programy stażowe, praktyki zawodowe czy dofinansowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Niespełna połowa respondentów (44%) zgadza się ze stwierdzeniem, że absolwent szkoły zawodowej lub technikum uzyskuje wsparcie podczas wejścia na rynek pracy. Jednocześnie niewiele mniej jest przeciwnego zdania. Brak pomocy na rynku pracy dla absolwentów tych szkół zauważają częściej sami absolwenci. Zdecydowana większość badanych uważa, że podczas wejścia na rynek pracy potrzebne jest dodatkowe wsparcie (83%).

„Uczniowie techników i szkół zawodowych oraz ich absolwenci mają kłopoty ze znalezieniem pracy w Polsce. Wyniki przeprowadzonego badania – Aktywni + Młodzi fachowcy na rynku pracy –  przekonały nas, że potrzebna jest pomoc młodym specjalistom dziedzin technicznych. Przedsięwzięcie Gumtree Start Do Kariery ma na celu wspieranie uczniów w odnalezieniu się na rynku pracy i zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Celem tego programu jest również stworzenie partnerstwa pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a biznesem, dzięki któremu młodzi fachowcy będą mogli znaleźć pracę w swojej okolicy, a nie za granicą.” – mówi Katarzyna Merska-Pietrak, Gumtree Polska, koordynator ds. komunikacji.

W badaniu zrealizowanym dla Gumtree wzięło udział 600 osób w wieku od 18 do 21 lat, którzy uczą się w technikach, szkołach zawodowych lub są ich absolwentami. Badanie przeprowadzono za pomocą paneli internetowych (CAWI).

 

źródło: Gumtree