Bezrobocie w lipcu 2021. Lipiec był piątym miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. Najnowsze dane o bezrobociu pokazują, że powoli wracamy na stabilną ścieżkę gospodarczą.

Szacowana przez Ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu br. 5,8%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.

Według opublikowanych 30 lipca br. przez Eurostat danych w czerwcu br. stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w Polsce 3,6% wobec 7,1% w UE27 i 7,7% w strefie euro. Polska zajęła 3 miejsce, ex aequo z Maltą pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Bezrobocie w lipcu 2021 - kobieta i mężczyzna siedzą przy biurku w biurze
Bezrobocie w lipcu 2021

Regiony o największym i najmniejszym bezrobociu

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort  pracy do końca lipca  br. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla ok. 8,2 mln miejsc pracy.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (8,9%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 9%.

W lipcu br. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 120,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 2,8 tys. (2,3%)  więcej niż w czerwcu br.. i o 14,6 tys. (13,8%) więcej niż w lipcu 2020 r.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w lipcu  br. wyniosła 975,9 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu do końca czerwca br. liczba ta zmniejszyła się o 17,5 tys. osób, czyli o 1,8%.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Kara za niezawiadomienie o wypadku przy pracy

Kara za niezawiadomienie o wypadku przy pracy. Każdy wypadek przy pracy powoduje powstanie po stronie pracodawcy wielu obowiązków. Konieczne jest udzielenie pomocy ofierze, zabezpieczenie miejsca wypadku i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Dodatkowe obowiązki wiążą się z wystąpieniem wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego.

O wystąpieniu takiego wypadku pracodawca musi niezwłocznie poinformować Państwową Inspekcję Pracy i prokuratora. Oba obowiązki informacyjne trzeba wykonać niezwłocznie – to znaczy natychmiast po tym, jak osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy dowie się o wypadku. Informację powinien przekazać pracodawca (członek zarządu) albo osoba, która posiada upoważnienie do zastępowania pracodawcy. Taką osobą może być dyrektor personalny, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dyrektor zakładu lub oddziału. Regulacje wewnętrzne pracodawcy powinny jednak jednoznacznie wskazywać na takie uprawnienie i obowiązek.