Home Polecane Będą pieniądze na wiatraki

Będą pieniądze na wiatraki

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję potwierdzającą dofinansowanie dla dużego projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW”

W dniu 24 lipca 2014 r., Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie dla dużego projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW”. Koszt przedsięwzięcia to ponad 263 mln zł, z czego wsparcie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, wynosi 40 mln zł.

Inwestycja polega na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy około 40 MW wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą elektroenergetyczną. Uruchomiona w ramach projektu farma składać się będzie z 20 turbin wiatrowych, które wyprodukują ok. 120 000 MWh energii elektrycznej rocznie.

Inwestycja jest realizowana na terenie województwa pomorskiego, w gminie Stegna i na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

Celem przedsięwzięcia jest m.in. produkcja „czystej energii”, przyczynienie się do niezależności energetycznej regionu oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. Realizacja projektu ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim.

To już siódmy z dziewięciu projektów, zgłoszonych do Komisji Europejskiej w celu uzyskania decyzji potwierdzającej wkład unijny dla dużego projektu polegającego na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE) w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ostatnie dwa projekty podlegają obecnie procedurze oceny prowadzonej przez Komisję Europejską.

źródło: Ministerstwo Gospodarki