Home Finanse Badanie koniunktury 2015: Polska utrzymuje pozycję lidera

Badanie koniunktury 2015: Polska utrzymuje pozycję lidera

Polska, Czechy, Estonia, Słowacja – to najbardziej preferowane przez inwestorów zagranicznych lokalizacje inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z 10. jubileuszowej edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonej we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą oraz ośmioma izbami bilateralnymi w Polsce: belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, portugalską i włoską.

Polskę oceniono w tym roku na 4 pkt. z 6 pkt. możliwych do uzyskania. Tym samym, jej konkurentów dzieli do lidera rankingu dystans prawie jednego punktu. Czechy z wynikiem 3,1 pkt., podobnie jak rok wcześniej – zajęły drugą pozycję. Estonia (2,97 pkt.) wyprzedziła w br. Słowację (2,96 pkt.).

„Co warte podkreślenia, 96 proc. ankietowanych firm potwierdza, że ponownie wybrałyby Polskę na kraj lokalizacji inwestycji, gdyby podejmowały one aktualnie taką decyzję . Ten poziom satysfakcji z inwestycji w Polsce utrzymuje się w badaniu konsekwentnie od 2011 r.” – akcentuje Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. „Zdobyć chwilową popularność to nie sztuka. Wciąż ją utrzymywać – to już ciężka praca. Polakom udaje się to od wielu lat, czego potwierdzeniem jest raport Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ankietowani przez AHK inwestorzy po raz kolejny wskazują Polskę jako numer 1 dla inwestycji w Europie i blisko 100% z nich zainwestowałoby tu ponownie.” – komentuje tegoroczne badanie prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Sławomir Majman.

Badanie przeprowadzono w lutym 2015 wśród firm z kapitałem zagranicznym w Polsce. Odpowiedziało na nie 116 przedsiębiorców prowadzących biznes w Polsce.

Członkostwo w UE i polscy pracownicy na plus, skomplikowany system podatkowy i nieefektywna administracja publiczna ponownie „do poprawki”

Ocenę krajów przeprowadzono w oparciu o 21 czynników determinujących ich atrakcyjność w opinii inwestorów. Piątka najwyżej premiowanych czynników nie zmieniła się w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania. Po raz kolejny ankietowane firmy najwyżej oceniły Polskę za członkostwo w Unii Europejskiej (średnia ocena 4,49 pkt.) oraz czynniki „HR-owe”: kwalifikacje (3,76 pkt.), jakość kształcenia akademickiego (3,69 pkt.) oraz produktywność i zmotywowanie pracowników (3,60 pkt.). W porównaniu z ubiegłym rokiem, wśród czynników atrakcyjności inwestycyjnej awansowało odczucie stabilności politycznej w Polsce (z ósmej na szóstą pozycję), a także jakość infrastruktury (transport, komunikacja, IT, energia – z dziesiątego na ósme miejsce), walka z korupcją i przestępczością (z 16. na 13. pozycję), jakość kształcenia zawodowego (z 18. na 16. pozycję) i przejrzystość przetargów publicznych (z 20. na 18. pozycję).

Uwagę przykuwa spadek oceny przewidywalności polityki gospodarczej (z 15. pozycji na miejsce 17.), a także odczucia bezpieczeństwa prawnego (z pozycji 11. na 14.) Najgorzej oceniane czynniki lokalizacji inwestycji w Polsce to, podobnie jak w roku poprzednim: system i instytucje podatkowe oraz efektywność działania administracji publicznej.

Kondycja bieżąca i prognozy dla gospodarki, branż i firm

Aż 94 proc. ankietowanych firm uważa, że kondycja polskiej gospodarki w najbliższym roku nie pogorszy się (49 proc. – poprawi się , 46 proc. – pozostanie bez zmian). Podobnie, 95 proc. firm ocenia swoją obecną sytuację jako dobrą lub zadowalającą (odpowiednio: 60 proc. – dobra, 35 proc. – zadowalająca).

Co warte podkreślenia, 88 proc. firm zamierza zwiększyć lub pozostawić na niezmienionym poziomie wydatki na inwestycje w Polsce! Wzrost liczby pracowników w najbliższym roku przewiduje 43 proc. respondentów, a 24 proc. firm zamierza zwiększyć eksport towarów lub/i usług.

Priorytety polityki gospodarczej

Wśród priorytetów polityki gospodarczej Polski na rok 2015 ankietowani przedsiębiorcy wskazali konieczność:

 • poprawy efektywności administracji publicznej i kontrolę jej kosztów (32 proc. respondentów),
 • dalszą rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej (31 proc. respondentów),
 • reformę finansów publicznych (20 proc. respondentów),
 • stabilizację kursu złotego bądź alternatywnie przyjęcie euro w Polsce (13 proc. respondentów).

58% respondentów: TAK dla waluty euro

Odsetek zwolenników wspólnej waluty europejskiej wśród ankietowanych przedsiębiorców wzrósł po raz pierwszy od 2009 r. i wyniósł 58 proc. (o 5 pkt. proc. więcej niż rok temu).

Konflikt na Ukrainie – neutralny gospodarczo

71 proc. ankietowanych firm ocenia wpływ sankcji gospodarczych, związanych z sytuacją na Ukrainie za neutralny dla własnej działalności.

24 proc. uważa, że negatywnie wpływa on na kondycję przedsiębiorstwa.

Struktura respondentów

Ze 116 respondentów Ankiety Koniunkturalnej 2015 r. około 65 proc. przedsiębiorstw określiło się jako część międzynarodowego koncernu i wskazało kraj pochodzenia kapitału (41- Niemcy, 9 – Francja, po 4 – Belgia, Włochy i Szwajcaria, po 3 – USA i Kanada, po 2 – Wlk. Brytania i Polska, 4 – USA oraz po 1 inwestorze: Hiszpania, Holandia, Rosja).

Struktura branżowa respondentów ukształtowała się następująco:

52 proc. firm z sektora usługowego, 19 proc. z sektora handlowego, 15 proc. reprezentowało przemysł przetwórczy, 11 proc. budownictwo, a 3 proc. sektor zaopatrzenia w energię, wodociągów i utylizacji śmieci.

Organizatorzy badania

Ankieta koniunkturalna została przeprowadzona w lutym 2015 r. przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) we współpracy z dziewięcioma izbami bilateralnymi działającymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC):

 • belgijską
 • brytyjską,
 • francuską
 • hiszpańską
 • irlandzką
 • kanadyjską
 • portugalską
 • szwajcarską
 • włoską.
 źródło: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa