Home Polecane O strategii dla rynku kapitałowego w Polsce- Fundacja im. Lesława A. Pagi

O strategii dla rynku kapitałowego w Polsce- Fundacja im. Lesława A. Pagi

Odpowiedzialność za rozwój rynku kapitałowego w Polsce spoczywa dziś nie tylko na instytucjach działających na nim. Chcą go aktywnie wspierać młodzi eksperci związani z Fundacją im. Lesława A. Pagi, którzy pracują we wszystkich obszarach sektora finansowego. Ich opinie prezentują wyniki badania przeprowadzonego wśród absolwentów projektów Fundacji, na temat Strategii GPW w Warszawie na lata 2014-2020.

Wyniki badania posłużyły jako punkt wyjścia dla debaty „Nowe spojrzenie na strategie dla rynku kapitałowego”, zorganizowanej 27 stycznia przez Fundację im. Lesława A. Pagi na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W debacie udział wzięli:

– Paweł Tamborski – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

– dr Mirosław Kachniewski- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

– Marcin Petrykowski- Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Standard & Poor’s,

a także Alumni projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, realizowanego przez Fundację już od 9 lat:

– dr Tomasz Kubik– associate, Barclays Investment Bank

– Michał Lasota – radca prawny, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Noble Securities SA

– Paweł Tofil – makler, Banco Espirito Santo Investment

– Damian Szewczyk – Członek Zarządu Młodzi Reformują Polskę, który poprowadził debatę.

Alumni, którzy wzięli udział w badaniu to przede wszystkim uczestnicy projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego (52 proc. badanych), którzy mają średnio 4 lata doświadczenia zawodowego i są związani z sektorem finansowym (60 proc.). Niemal połowa respondentów (48 proc.) inwestuje obecnie na giełdzie, 23 proc. planuje rozpocząć, a 20 proc. zaprzestało inwestycji przez istotne ograniczenia związane z wykonywaną pracą.

źródło: Fundacja im. Lesława A. Pagi