Składy węgla znajdują się pod lupa UOKiK od lipca 2022 roku. Inspektorzy skontrolowali blisko 3,9 tys. punktów. Z badania struktury rynku dystrybucji węgla wynika, że sprzedażą węgla zajmują się przede wszystkim małe firmy, zatrudniające niewielką liczbę pracowników. Jakie wygląda struktura rynku sprzedawców węgla w Polsce?

W ramach badania, które Prezes UOKiK zintensyfikował w listopadzie br., inspektorzy skontrolowali blisko 3,9 tys. składów węgla sprawdzając m.in. wielkość zatrudnienia czy wolumeny sprzedaży. Z analizy danych zbieranych od listopada wynika, że zdecydowanie najwięcej podmiotów prowadzi tylko jeden skład. Podmioty takie stanowią około 88 proc. badanych sprzedawców węgla. Mediana przychodów ze sprzedaży węgla za pierwsze trzy kwartały tego roku dla podmiotów z tej grupy wyniosła około 600 tys. zł. Natomiast sprzedawcy prowadzący nie więcej niż 3 składy węgla stanowią ponad 97 proc. badanych sprzedawców a mediana ww. przychodów dla tej grupy wynosiła około 650 tys.

Formy prowadzenia działalności

Przede wszystkim najpopularniejsze formy prowadzenia działalności wśród badanych podmiotów to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna oraz spółka osobowa. Pozostałe, takie jak spółka kapitałowa, czy spółdzielnia, są zdecydowanie rzadsze, co ilustruje wykres poniżej.

Rynek dystrybucji węgla w Polsce - infografika, wykres, kto prowadzi składy węgla - forma działalności gospodarczej
Rynek dystrybucji węgla – kto prowadzi składy węgla w Polsce?

Pod względem liczby zatrudnionych pracowników zdecydowanie dominują podmioty zatrudniające do 9 pracowników – jest ich 2072. Analiza danych uzyskanych od najmniejszych sprzedawców pozwala doprecyzować wyniki. Wśród przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników aż 1408 to mikro przedsiębiorstwa do 3 osób.

Legalność prowadzenia węglowego biznesu

W ramach zrealizowanych obecnie kontroli badana jest także legalność prowadzenia działalności przez sprzedawców. W tym czy przedsiębiorcy spełniają wymóg posiadania konta na portalu https://cieplo.gov.pl/ i na bieżąco aktualizują cenę sprzedaży węgla. Brak spełnienia wymogów skutkuje zawiadomieniem do Krajowej Administracji Skarbowej, która może nałożyć na prowadzącego składy węgla karę w wysokości 1500 zł. W przypadku stwierdzenia ponownego niedopełnienia obowiązków, sankcja może wynieść nawet do 15 000 zł. Obecnie na portalu znajduje się ponad 4,5 tys. dostępnych punktów sprzedaży. Ich liczba zwiększyła się niemal dwukrotnie od początku listopada.

Konsumencie kupujesz węgiel – pamiętaj

  • Na portalu https://cieplo.gov.pl/ masz możliwość sprawdzenia, gdzie możesz kupić węgiel. W jakiej cenie i tym samym podjąć najlepszą dla siebie decyzję zakupową.
  • Chcesz poinformować UOKiK o praktykach ograniczających konkurencję? Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany system zapewnia całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

Źródło: UOKiK