Home Energetyka PSE S.A i Litgrid AB podpisały porozumienia o współpracy

PSE S.A i Litgrid AB podpisały porozumienia o współpracy

Spółki PSE S.A. i Litgrid AB, które pełnią funkcje operatorów systemów przesyłowych oraz giełdy: TGE S.A. i NordPool Spot A.S, 20 kwietnia 2015 r. podpisały wstępne porozumienia regulujące aspekty techniczne i rynkowe współpracy związane z  uruchomieniem nowego połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Litwą – LitPol Link. Inwestycja zostanie oddana do użytkowania pod koniec 2015 r.

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy równolegle do zaawansowanego procesu budowy połączenia, prowadzą rozmowy, których celem jest uzgodnienie wszystkich niezbędnych warunków pracy połączenia. We współpracy z giełdami energii w  Polsce i na Litwie – odpowiednio TGE S.A. i NordPool Spot A.S., operatorzy uzgodnili główne zasady wdrożenia mechanizmów rynkowych na połączeniu. Od początku eksploatacji połączenia LitPol Link zdolności przesyłowe będą alokowane w sposób rynkowy według mechanizmu łączenia rynków funkcjonującego w ramach europejskiego mechanizmu Multi-Regional Coupling MRC obejmującego 19 krajów.

źródło: Ministerstwo Gospodarki