Home Energetyka Odnotowano najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – PSE...

Odnotowano najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – PSE zastosowało środki zaradcze

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, bardzo wysoka temperatura powietrza, utrzymująca się od dłuższego czasu i kumulujące się jej skutki stanowią wyzwanie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 31 lipca 2018 r. o godz. 13:15 odnotowane zostało najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – 23 521 MW.
PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP), dysponują obecnie wystarczającą nadwyżką mocy dla zapewnienia pokrycia krajowego zapotrzebowania na moc elektryczną. Niemniej, wysokie temperatury powodują – występujące lokalnie i przejściowo – trudności sieciowe i bilansowe.
Tak wysokie temperatury mają trojaki wpływ na sytuację w systemie elektroenergetycznym: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejszenie obciążalności linii energetycznych oraz ograniczenia pracy niektórych elektrowni z  powodu wzrostu temperatury wody wykorzystywanej do ich chłodzenia. Dlatego więc PSE uruchomiło adekwatne do potrzeb środki zaradcze, m.in. w ramach usługi IRZ (interwencyjnej rezerwy zimnej), 30 lipca przywołane zostały do pracy dwa bloki o  łącznej mocy 400 MW, zaś 31 lipca ogłoszony został czasowy stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, mający charakter lokalny i przejściowy, wynikający z trudnych warunków pracy sieci w regionie obejmującym część województwa wielkopolskiego (podregiony poznański i koniński) i część województwa łódzkiego (podregion łódzki i skierniewicki). Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, ogłoszenie stanu zagrożenia było wymagane w celu skorzystania ze środka zaradczego niezbędnego do zarządzenia sytuacją zaistniałą w dniu 31 lipca br. Jak informuje PSE, dzięki temu możliwe było utrzymanie pracy bloków elektrowni z przekroczeniem parametrów zrzutu i poboru wody do lokalnego zbiornika wodnego, pozwoliło to także na przywrócenie warunków bezpiecznej pracy KSE.

Uruchamianie dostępnych dla OSP środków zaradczych, pozwalających na łagodzenie niekorzystnego wpływu upałów na pracę KSE w kolejnych dniach, będzie zależało od warunków pogodowych oraz ich wpływu na temperaturę wody niezbędnej do chłodzenia elektrowni, a także na możliwości przesyłowe linii energetycznych. Nie są natomiast przewidywane ograniczenia w dostawach i poborze energii elektrycznej.

PSE wymienia środki zaradcze, jako wykorzystanie dostępnych rezerw mocy w jednostkach wytwórczych niebędących Jednostkami Wytwórczymi Centralnie Dysponowanymi (nJWCD); pracę interwencyjną elektrowni szczytowo–pompowych, które w krótkim czasie pozwalają na bilansowanie zapotrzebowania na moc – usługa obejmuje źródła wytwórcze o sumarycznej mocy ponad 1600 MW; interwencyjną rezerwę zimna (IRZ) – usługa bazuje na wykorzystaniu potencjału wytwórczego jednostek wytwórczych, które planowane były do trwałego wycofania z eksploatacji przed 2016 r., w  związku z brakiem możliwości wypełnienia zaostrzonych norm emisji. W ramach IRZ PSE dysponują 830 MW mocy dostępnej; okresową pracę jednostek wytwórczych z przeciążeniem, tj. mocą większą niż osiągalna; polecenie  pracy jednostek wytwórczych z przekroczeniem parametrów poboru i zrzutu wody  do rzek lub zbiorników wodnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.