Home Energetyka Nowe miejsca pracy dzięki Odnawialnym Źródłom Energii

Nowe miejsca pracy dzięki Odnawialnym Źródłom Energii

Na poniedziałkowej konferencji naukowej w Sejmie naukowcy, samorządowcy i parlamentarzyści dyskutowali o perspektywach rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Wspólne stanowisko mówi o perspektywach rozwoju obszarów pozamiejskich, w szczególności o możliwości tworzenia nowych miejsc pracy oraz aspekcie ochrony środowiska. Odnawialne źródła energii to szansa na niezależność energetyczną kraju.

Jednym z największych wyzwań stojących przed władzami jest konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów kraju. W sukurs mogą tu przyjść nowoczesne technologie, w tym pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. To właśnie dzięki tego typu rozwiązaniom poza miastami pojawią się nowe miejsca pracy, a rolnicy zyskają kolejne źródła przychodu.

„Polskie Stronnictwo Ludowe przykłada bardzo dużą wagę do rozwoju obszarów pozamiejskich. Odnawialne źródła energii to wielka szansa dla tych wszystkich miejsc, w których trudno dzisiaj o pracę. To nie tylko nowe firmy, dające zatrudnienie, ale też możliwość dodatkowego zarobku dla rolników indywidualnych.” – mówił na konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz.

Odnawialne Źródła Energii to szansa na życie zgodne z rytmem natury. Prezes PSL podkreślił, że kluczem dla rozwoju tej branży jest Narodowy Program Rozwoju OZE. Taki program miałby wspierać budowę małych i średnich instalacji, a jednocześnie zawierałby w sobie elementy edukacji i rozwoju. Już w poprzedniej kadencji Sejmu, dzięki pracy posłów PSL udało się uchwalić ustawę o OZE. Przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.

„Polska może być liderem w zakresie czystego powietrza i czystej wody. Program Odnawialnych Źródeł Energii to wielka szansa nie tylko na rozwój sektora energetycznego, ale także agroturystyki i sektora drobnych usług oraz produkcji ekologicznej żywności” – przekonywał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że Odnawialne Źródła Energii mogą odegrać znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla naszego kraju. Nie bez znaczenia jest również możliwość produkowania energii na własne potrzeby. Warto zaznaczyć, że ruch prosumencki, a więc ruch osób związanych z przydomową produkcją energii w Polsce stale się rozwija.

Na konferencji mówiono również o korzystnym położeniu Polski w zakresie wykorzystywania energii słonecznej, wiatrowej oraz geotermalnej. Eksperci podkreślali, że nasz kraj ma duże możliwości produkcji energii dzięki uwarunkowaniom geograficznym i geologicznym. Nowe technologie, w tym zwiększona efektywność paneli słonecznych oraz nowe konstrukcje turbin wiatrowych, dają nadzieję na rozwój niezależności energetycznej.

„Słońce, woda i wiatr to zasoby odnawialne, a przede wszystkim nasze. Nie ma potrzeby sprowadzania ich z innych krajów. Zatem zwiększając ich wykorzystanie, rozwijamy niezależność energetyczną Polski.” – podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Konferencję zorganizowało Polskie Stronnictwo Ludowe przy udziale ekspertów, naukowców, samorządowców oraz środowisk związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ludowcy zapowiadają kontynuację tego typu spotkań.

 

Biuro Prasowe PSL