Home Energetyka MG: Rozwój systemu gazowego w Polsce korzystny dla bezpieczeństwa energetycznego

MG: Rozwój systemu gazowego w Polsce korzystny dla bezpieczeństwa energetycznego

Dostawy gazu ziemnego do Polski są realizowane na stabilnym poziomie, który zapewnia bezpieczną pracę systemu przesyłowego w Polsce. Jest on w pełni zbilansowany, a dostawy surowca do odbiorców realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego zawdzięczamy dynamicznemu rozwojowi infrastruktury gazowej w ostatnich latach.

Od 2011 trwa systematyczne rozbudowywanie infrastruktury gazowej w Polsce. Jej podstawowym celem jest zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz integracja rynku krajowego z rynkami europejskimi. We wspomnianym okresie wybudowane zostało połączenie Polska – Czechy, rozbudowane połączenie Polska – Niemcy oraz stworzone zostały możliwości importu gazu z kierunku zachodniego z wykorzystaniem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Obecnie możliwości techniczne dostaw gazu ziemnego z zagranicy kształtują się na poziomie ok. 20,6 mld m3 rocznie. Od 2009 r. zdolności przywozu gazu z kierunku zachodniego wzrosły z 1 mld m3 do ponad 10 mld m3.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego PGNiG S.A. realizuje program rozbudowy podziemnych magazynów gazu. Od 2009 r. oddano do użytkowania ok. 1,1 mld m3 nowych pojemności magazynowych, co umożliwia magazynowanie na terytorium Polski ok. 2,7 mld m3 gazu rocznie. Obecnie w magazynach znajduje się ponad 1,4 mld m3 gazu, z czego ok. 836 mln mstanowi zapas obowiązkowy, znajdujący się w dyspozycji Ministra Gospodarki na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Jednym z kluczowych projektów, który odegra istotną rolę w procesie dywersyfikacji źródeł dostaw jest budowa terminala LNG. Zgodnie z art. 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z dnia 24 kwietnia 2009 r., nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie terminalu sprawuje Minister Skarbu Państwa.

Łączne dofinansowanie z funduszy europejskich dla całości inwestycji związanych z budową terminalu LNG w Świnoujściu wyniosło 1,36 mld zł. MG zwraca uwagę, że na chwilę obecną nie ma zagrożeń jeśli chodzi o wypłatę i rozliczenie funduszy unijnych zarówno z programu POIŚ jak i z programu Europejskiego Planu na Rzecz Odbudowy Gospodarczej.

Ministerstwo Gospodarki oraz Komisja Europejska na bieżąco monitorują terminowość wydatkowania funduszy przeznaczonych na budowę terminalu.

 źródło: Ministerstwo Gospodarki