Home Energetyka Globalne Centrum Doskonalenia Powering Efficiency

Globalne Centrum Doskonalenia Powering Efficiency

W marcu 2017 r. GE uruchomiło Centrum Doskonalenia Powering Efficiency – nową jednostkę o zasięgu globalnym skupiającą specjalistów z kilku biznesów energetycznych. Ich celem jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie modernizacji i oprogramowania zwiększających sprawność nowych, jak i już istniejących elektrowni węglowych na świecie, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu ich emisyjności. Światowe Centrum COE, z siedzibą główną w Baden (Szwajcaria), będzie nie tylko wdrażać zintegrowane rozwiązania, lecz także opracowywać wizję oraz sprawować kontrolę nad procesami na skalę globalną. Zespoły regionalne skoncentrują się na wsparciu inżynieryjnym oraz lokalnej realizacji projektów.

Łącząc doświadczenie grupy ekspertów reprezentujących różne biznesy działające w ramach poszczególnych organizacji GE, tj. Power Services, Steam Power Systems, Global Research Center oraz Global Growth, pokazujemy operatorom, jak mogą spełniać wymagania dotyczące poziomów emisji oraz zwiększać efektywność zarówno swoich nowych, jak i istniejących elektrowni węglowych – powiedział Michael Rechsteiner, główny sponsor globalnego centrum COE oraz wiceprezes linii produktowych w GE Power Services.

Założenia centrum COE opierają się na badaniach przeprowadzonych ostatnio przez GE w ramach inicjatywy Ecomagination, które wykazały, że emisje dwutlenku węgla (CO2) w elektrowniach na całym świecie mogą zostać zredukowane o 11 procent w przypadku pełnego zastosowania istniejących rozwiązań modernizacyjnych i oprogramowania. Elektrownie węglowe produkują elektryczność dla około 40% globalnych odbiorców. Jednocześnie wiele przestarzałych i niewydajnych jednostek odpowiada za niemal 75% emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym.

Zainstalowana baza jednostek zasilanych węglem nie przestanie funkcjonować z dnia na dzień. GE wspiera zwiększający się udział energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, ale także rozumie konieczność zastosowania elastycznych i wydajnych rozwiązań dla energii opartej na węglu, które pomogłyby zredukować emisje i zagwarantować niezawodne dostawy energii – dodał Rechsteiner. – GE dysponuje szerokim wachlarzem rozwiązań w zakresie modernizacji energetyki parowej i technologii zarządzania emisjami, które w połączeniu z naszymi technologiami cyfrowymi, mogą spowodować wzrost efektywności średnio o 4 procent.”

Najnowsze elektrownie węglowe budowane przy wykorzystaniu ultra nadkrytycznej technologii GE mogą osiągać sprawność nawet do 49 procent, co jest wartością znacznie przewyższającą średnią światową, plasującą się na poziomie 33 procent. Każdy dodatkowy punkt sprawności redukuje koszty eksploatacyjne w ciągu całego cyklu żywotności elektrowni, jednocześnie zmniejszając emisje CO2 o około 2 procent.

Nowoczesne elektrownie zasilane węglem kamiennym pracują w oparciu o kompleksową sieć czujników, sterowników cyfrowych oraz komputerów nadzorujących, która pozwala na obsługę i skoordynowanie podsystemów całej elektrowni. Możliwości cyfrowe GE oraz szeroka oferta firmy w zakresie systemów kontroli jakości powietrza pozwalają na dalsze obniżanie emisji do atmosfery do poziomów zgodnych lub nawet przewyższających najbardziej surowe regulacje i przepisy w zakresie emisji.

Centrum Powering Efficiency COE będzie ponadto oferować klientom pakiety rozwiązań finansowych pomocne przy tworzeniu projektów przekształceniowych, zmierzających do wysoko wydajnej i niskoemisyjnej produkcji.

Organizacje globalne i regionalne

Obok globalnej struktury centrum COE, jej regionalne organizacje – z pionierską jednostką startującą obecnie w Indiach – będą służyły wsparciem, odpowiadając w czasie rzeczywistym na wszystkie potrzeby lokalnych dostawców.

Naszym pierwszym celem są Indie ze względu na spodziewany w tym kraju dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię – powiedział Ashok Ganesan, szef Powering Efficiency COE oraz dyrektor zarządzający GE Power India Limited. – Całkowita sprawność istniejącej w Indiach floty, w szczególności przestarzałych elektrowni węglowych, jest w dalszym ciągu na stosunkowo niskim poziomie. Nasz regionalny zespół jest doskonale przygotowany do zaangażowania całego potencjału Centrum Doskonalenia Powering Efficiency, by pomóc elektrowniom w osiągnieciu większej wydajności przy mniejszych emisjach.

 

 

Źródło: GE