Home Eksperci STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK: Firmy słabsze, ale inwestują

STARCZEWSKA-KRZYSZTOSZEK: Firmy słabsze, ale inwestują

Wyniki finansowe przedsiębiorstw średnich i dużych były w 2014 r. nieco słabsze niż w 2013 r. – podał GUS.

Przedsiębiorstwa średnie i duże zarobiły w 2014 r. 90,1 mld zł, o prawie 2 mld zł mniej niż w 2013 r. I mimo że mniej firm niż w 2013 zamknęło rok stratą netto, to jednak wartość strat była o ponad 1/3 większa niż w 2013 r.  Oznacza to, że firmy które sobie nie radziły w 2014 r. miały zdecydowanie wyższe straty niż te, które nie radziły sobie w 2013 r. (średnia strata netto przypadająca na 1. przedsiębiorstwo wyniosła w 2013 r. 5,4 mln zł, a w 2014 r. – 8,1 mln zł). Jednocześnie tylko w niewielkim stopniu wzrósł przeciętny zysk netto przypadający na 1. firmę, która osiągnęła w 2014 r. dodatni wynik finansowy – z 8,1 mln zł w 2013 r. do 8,3 mln zł w 2014r. Wyraźnie zatem widać, że sektor przedsiębiorstw coraz bardziej się polaryzuje – firmy „dobre” mają się ciągle nieźle, a firmy „słabe” mają się coraz gorzej.

Ciekawe jest także to, że mimo słabszych wyników finansowych całego sektora przedsiębiorstw w 2014 r. w stosunku do 2013 r. ich nakłady inwestycyjne zdecydowanie wzrosły (o 16,9 proc. w cenach stałych, do poziomu 120 mld zł). A także to, że szybciej rosły koszty wynagrodzeń niż koszty ogółem. W efekcie udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem wzrósł o 0,4 punkty procentowe.

I jeszcze eksport. I tu znowu pozytywne informacje, bowiem wzrosła liczba firm-eksporterów, co prawda tylko o 80 firm, ale jest już w grupie firm średnich i dużych 51,1 proc. (a firmy średnie i duże to tylko 1 proc. wszystkich aktywnych firm w Polsce).

Obraz przedsiębiorstw średnich i dużych rysujący się na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez nie w 2014 r. pokazuje, że radzą sobie z deflacją (PPI i CPI), umiejętnie zarządzają kosztami utrzymując zdecydowanie wyższy wzrost wynagrodzeń niż wzrost przychodów i kosztów, inwestują (na inwestycje wydały więcej niż wyniósł wynik finansowy netto w całym sektorze 50+) i otwierają się coraz bardziej na świat zewnętrzny. I to mimo słabszych wyników finansowych. Dobrze rokuje to na 2015 r.

 Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek2Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan