Rynek poszukuje specjalistów. Uniwersytet Warszawski odpowiada na potrzeby, trwa rekrutacja. Pandemia przyspieszyła zmiany pod względem cyfryzacji oraz zarządzania. Z danych przeprowadzonych w 2021 roku przez GUS wynika, że 32,1% wśród poszukiwanych na rynku specjalistów to specjaliści ds. ekonomii i zarządzania. Według badania Grant Thorthon rośnie też popyt na zawody związane z HR (o 70% r/r). Ponadto marketingiem i sprzedażą (o 28% r/r). Jednocześnie – jak wskazują badania przeprowadzone przez przedsiębiorstwo analityczno-badawcze Gartner – 53% pracowników uważa, że kierownictwo nie słucha ich uwag. I to najwyraźniej wyeksponowała pandemia.

Najstarsza w Europie Środkowo-Wschodniej jednostka kształcąca w zakresie zarządzania, czyli Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi aktywne rekrutacje. Przede wszystkim na kierunki tj. zarządzanie, zarządzanie finansami i rachunkowość, FinTech, zarządzanie projektem, audyt i kontrola wewnętrzna, marketing produktów farmaceutycznych. Ponadto negocjacje w biznesie, zarządzanie na rynku dzieł sztuki, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi, czy ogólnomenedżerskie. Należy się spieszyć, na kierunki z oferty zaocznych studiów podyplomowych można na aplikować do 30 września.

Rynek poszukuje specjalistów. UW odpowiada na potrzeby, trwa rekrutacja - aplikacja do zapisu na studia podyplomowe.
Rynek poszukuje specjalistów. UW odpowiada na potrzeby, trwa rekrutacja

Wiedza jest droga do każdego sukcesu

O zarządzaniu należy myśleć kompleksowo: zarówno pod względem wzrostu firmy, optymalizacji jej profilu działalności oraz kosztów. Przede wszystkim – pod względem zarządzania ludźmi. Konkurencyjność rynku powoduje, że firmy nie mają już komfortu bierności. Muszą prowadzić działania aktywizujące pracowników, ewaluację menedżerów i CSR, który ma realny wpływ. Bo biznes zmienia modele działania. Stara się zgodnie z założeniami Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju stać się neutralny klimatycznie, a zarazem służyć lokalnym społecznościom i, przede wszystkim, zatrudnionym. Zarządzanie powinno głównie polegać na słuchaniu pracowników i optymalizacji procesów wdrożenia najlepszych zgłaszanych przez nich pomysłów.

Najpopularniejsze kierunki na UW

Na Wydziale Zarządzania UW niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: zarządzanie oraz zarządzanie finansami i rachunkowość. Widać jednak silny trend wzrostu popularności studiów podyplomowych, ponieważ jest to innego rodzaju ścieżka do uzyskania konkretnych kompetencji oraz dyplomu.

Studia podyplomowe odpowiadają aktualnym trendom i potrzebom naszych studentów. Kompleksowe programy przygotowują ich bowiem do aktywnej działalności. Np. studia z zarządzania na rynku dzieł sztuki uczą jak w praktyce zarządzać galeriami i rozpoznawać potencjalne fałszerstwa. Zarządzanie w ochronie zdrowia z kolei pozwala np. lekarzom czy pielęgniarkom i awansować i zarządzać oddziałami. Zarządzanie projektami z kolei pozwala nabyć konkretny zestaw umiejętności osobom, które właśnie za realizację projektów są rozliczane.

Marketing produktów farmaceutycznych i fintech

Ciekawy w obecnych czasach jest również kierunek marketing produktów farmaceutycznych. Skupia w sobie tematykę od badań marketingowych w farmacji. Przez budżetowanie, e-marketing, etykę, strategie negocjacyjne i cenowe, aż po prawo funkcjonowania rynku farmaceutycznego oraz Public Relations. Dzięki temu studia te uczą kompleksowo zarządzać kampaniami i optymalizować je według drożności lejków sprzedażowych. Ta sama, holistyczna dewiza, przyświeca studiom na kierunku fintech –  wiedza o branży jest prezentowana całościowo, zarówno pod kątem finansów i technologii jak też szeroko rozumianych regulacji finansowych i prawnych.

Wskaźnik zatrudnienia rośnie wraz z poziomem wykształcenia

Główny Urząd Statystyczny podał, że wzrósł odsetek studentów w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim. Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1215,3 tys. osób. O 11,3 tys. więcej w stosunku do poprzedniego roku.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nie odnotowujemy spadku zainteresowania wśród studentów. W zeszłym – szczególnie trudnym – roku, blisko 75% studentów podeszło do obron prac dyplomowych w pierwszym terminie.

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny wskaźnik zatrudnienia rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Pracę ma prawie 70 proc. osób z wykształceniem średnim oraz 88 proc. z wykształceniem wyższym. Wykształcenie przekłada się na wysokość zarobków. Osoby z licencjatem zarabiają średnio o 41 proc. więcej niż osoby ze średnim wykształceniem. Natomiast osoby z tytułem magistra lub równorzędnym o 18 proc. więcej niż osoby z licencjatem.

Źródło: Uniwersytet Warszawski