Crafting, czyli jak podnieść satysfakcję z pracy. Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to czy wierzymy, że możemy dopasować pracę do siebie.

Kreatywny nauczyciel, aby zaspokoić swoją potrzebę tworzenia wprowadza podczas lekcji atrakcyjne i nietypowe gry. Pracownik korporacji, który czując osamotnienie podczas pracy zdalnej, wpada na pomysł zorganizowania „wirtualnych przerw kawowych”. Podczas takiej przerwy zespół łączy się poprzez wideokonferencję, rozmawiając ze sobą swobodnie i żartując tak jak niegdyś w pokoju socjalnym. Pracownik działu sprzedaży, który przygotowując oferty, wykorzystuje swój talent do myślenia wizualnego. W ofercie rysuje diagramy, które pokazują klientowi jakie korzyści uzyska po zakupie produktu/usługi.

Crafting, czyli jak podnieść satysfakcję z pracy -uśmiechnięta  kobieta siedzi przy biurku.
Crafting, czyli jak podnieść satysfakcję z pracy

Te wspomniane drobne zmiany w codziennej pracy to nic innego jak przekształcenia pracy (ang. job crafting). To niewielkie inicjatywy związane są z predyspozycjami i potrzebami pracownika. Dzięki nim pracownik czerpie ze swojego potencjału, czuje się dobrze i pracuje efektywnie.

Job crafting jest coraz lepiej odbierany, a wręcz doceniany i pożądany w organizacjach. Dzięki niemu mamy poczucie satysfakcji i sensu pracy i wzrasta nasza efektywność. Aż 77% osób przekształcających swoją pracę, wykazywało się w niej wysoką produktywnością. 92% deklarowało wysoki poziom satysfakcji z pracy, wynika z badania przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Bena Lakera z Uniwersytetu Reading w sierpniu 2020 roku wśród pracowników i managerów. Wyniki te są o tyle ważne, że w świecie postpandemicznym, który charakteryzuje się dużą niepewnością i zmiennością, dbanie o zaangażowanie i efektywność pracowników stało się niemal „Świętym Graalem” dla managerów i pracowników HR.

Czy boimy się zmian?

Co sprawia, że niektórzy pracownicy chętnie i często dokonują takich przekształceń, podczas gdy dla innych nie jest to typowym zachowaniem? Na tego typu proaktywność w znaczym stopniu wpływają przekonania pracowników. Ci, którzy wierzą, że mimo różnych przeszkód będą w stanie zmieniać i dopasowywać pracę do siebie, rzeczywiście będą się tego podejmować. W swoich badaniach potwierdził to zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS: to dr Marta Roczniewska, dr Anna Rogala, Malwina Puchalska-Kamińska, prof. Roman Cieślak i prof. Sylwiusz Retowski. Ważnym odkryciem zespołu było także rozpoznawanie barier, które hamują pracowników przed drobnymi zmianami w pracy. Wśród najczęstszych przeszkód pojawiały się: nadmierna kontrola ze strony organizacji, brak zaufania przełożonych. Ponadto niedocenianie takich inicjatyw ze strony managerów i współpracowników w przeszłości. Wyniki ujawniły, że osoby o wysokim przekonaniu o własnej skuteczności potrafią dopasować pracę do siebie pomimo tych przeszkód. 

Projekt składał się z badania jakościowego oraz czterech ilościowych. Pierwsze badanie obejmowało wywiady z 20 osobami, które zajmują różne stanowiska, np.: dziennikarkę, managera IT, cieślę. Kolejne cztery badania opierały się o kwestionariusze mierzące, m.in.: poziom zaangażowania w pracę, wypalenia zawodowe oraz częstotliwość przekształcania pracy. Łącznie w badaniach ilościowych wzięło udział ponad 1200 osób pracujących. Co więcej, jedno z badań zostało zrealizowane w Stanach Zjednoczonych i potwierdziło rzetelność utworzonej skali w wersji anglojęzycznej.

Źródło: SWPS