Jakie kompetencje przywódcze są kluczowe w obecnych czasach? Menedżerowie stoją obecnie przed wieloma wyzwaniami: świat VUCA, praca zdalna oraz motywowanie zespołu. W ocenie HR prawie 40% menedżerom brakuje dwóch kluczowych kompetencji. Jakich?

W ocenie HR najważniejsze kompetencje menedżerów wyższego i średniego szczebla to odwaga menedżerska, motywowanie i budowanie zaangażowania oraz odporność psychiczna.

Odwaga menedżerska

Przede wszystkim to podejmowanie odważnych, czasem niestandardowych decyzji dla ogólnego dobra. Odwaga menedżerska polega również na budowaniu swojego autorytetu na byciu autentycznym i mówieniu prawdy. Dzisiaj bardziej ufamy biznesowi niż instytucjom czy mediom. Dlatego oczekiwania wobec liderów rosną.

Odwaga menedżerska wiąże się z podejmowaniem trudnych decyzji, delegowaniem i odpuszczaniem kontroli. Czasami nawet z wejściem w sytuację konfliktową w celu  znalezienia najlepszego rozwiązania dla firmy i zespołu. Dla wielu menedżerów takie decyzje wciąż pozostają wyzwaniem.

Motywowanie i budowanie zaangażowania

Rolą lidera jest stworzenie warunków, w których ludzie chcą jak najlepiej pracować. Przede wszystkim w trudnych okresach zastoju i kryzysu. Powinien on inspirować innych swoja postawą, ideami i zaangażowaniem. W warunkach pandemicznych motywacja pracowników znacznie spada. Praca i nauka zdalna, część zespołu musi nie tylko przestawić się na nowy tryb pracy, ale także zadbać o naukę zdalną dzieci, ponadto mamy mniejszy kontakt z ludźmi to powoduje, że wkrada się apatia, zniechęcenie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić menedżer? Musi sam w sobie wydobyć prawdziwe zaangażowanie i prawdziwą pasję do tego, co robi. Aby rozpalać innych, samemu trzeba płonąć.

Odporność psychiczna

Odporny psychicznie menedżer dobrze sobie radzi w dynamicznie zmieniającym się świecie VUCA. Świadomie i elastycznie panuje nad swoim myśleniem i postawą. Panuje nad stresem w swoim życiu oraz regularnie relaksuje umysł. Rozumie siebie, zna swoje potrzeby, mocne strony i słabości. Dobrze sobie radzi z zawodowymi i osobistymi trudnościami.

Polscy menedżerowie są zaprawieni w stawianiu czoła trudnościom. W badaniu Talent Development Institute bardzo wysoko wypadła Odporność psychiczna, w której ponad 75% menedżerów osiągnęło wynik dobry lub bardzo dobry. Jednak patrząc na wyniki menedżerów średniego szczebla niepokoi niski poziom wyniku w kategorii Samorozwoju. 57% menedżerów jest poniżej średniej. Nie wymaga się tego od nich i nie widzi połączenia pomiędzy samorozwojem a skutecznością. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest często zarządzanie w skali mikro, załatwianie spraw samemu, nadgodziny i pogłębiające się przemęczenie.

Jakie działania powinni podjąć menedżerowie i działy HR?

Dzisiaj rolą menadżerów, jak również działów HR, jest nie tylko wspieranie ludzi, ale także inspirowanie i motywowanie ich do samorozwoju. Jednak aby to zrobić, trzeba odkryć, co w nas samych jest inspirującego. Efektywność w biznesie rośnie wtedy, gdy ludzie czują w pracy pasję, satysfakcję, radość i wewnętrzną motywację. Po drodze pojawia się wiele trudności, które przeszkadzają w efektywności i realizacji celu. Dlatego należy budować kompetencje przywódcze, siłę psychiczną, pochodząca z poczucia sensu i spełnienia.

70% organizacji planuje działania rozwojowe dla kadry menedżerskiej. HR koncentruje się na szkoleniach online (ponad 43% dla top menedżerów i ponad 52% dla menedżerów średniego szczebla) oraz coachingu indywidualnym (prawie 40% dla top menedżerów i ponad 30% dla menedżerów niższego szczebla). Ponad 30% organizacji liczy na samorozwój pracowników
i nie planuje żadnych działań rozwojowych.

Źródło: Talent Development Institute