Home Design Co to jest Design Thinking?

Co to jest Design Thinking?

Design Thinking inaczej określane jako myślenie projektowe jest sposobem na wypracowanie innowacyjnych produktów i usług dzięki analizie i zrozumieniu problemów i potrzeb użytkowników. W swoim założeniu metodologia Design Thinking jest skoncentrowana na użytkowniku, poznaniu i zidentyfikowaniu jego potrzeb, zarówno tych aktualnych, jak i odkryciu potrzeb, które będzie miał w przyszłości. Dlatego metoda ta zawsze opiera się na pracy zespołowej, spojrzeniu na problem z wielu perspektyw, interdyscyplinarnej dyskusji i współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Eksperymentowanie, testowanie, budowanie prototypów, rysowanie modeli, ankietowanie użytkowników to najczęściej wykorzystywane narzędzia metodologii design thinking.  Warto podkreślić, że rozwiązania wypracowane dzięki tej innowacyjnej metodzie są nie tylko wykonalne z technicznego punktu widzenia, ale mają także uzasadnienie biznesowe.

Proces Design Thinking  zawsze zaczynamy od identyfikacji problemu, zagadnienia badawczego i dobraniu zespołu. Im bardziej interdyscyplinarny tym lepiej. Ważne by byli to specjaliści, którzy rozumieją problem badawczy, gdyż dotyczy on sfery ich zawodowych kompetencji, a jednocześnie mają zupełnie inne spojrzenie na analizowane zagadnienie. Świetnie gdy w grupie projektowej znajdą się inżynierowie i humaniści, specjaliści od marketingu i wzornictwa, informatycy i artyści. Celem każdego zespołu jest wypracowanie nowego, autorskiego projektu a następnie stworzenie prototypu. Co ważne –  porażka przy demonstracji działania prototypu często prowadzi do rozpoczęcia projektu od początku, do etapu definiowania problemu. Nie ma także recepty na to która wersja przyniesie sukces – to jest w procesie najbardziej motywujące, a jednocześnie najtrudniejsze, szczególnie dla zespołów pracujących pod presją czasu.

Metodologia Design Thinking doskonale sprawdza się przy rozwiązywaniu złożonych problemów często bardzo wybiegających w przyszłość. Jest to niewątpliwie narzędzie dla firm z otwartą kulturą organizacji, która nie boi się przełamywania stereotypów i nieustannie dąży do samodoskonalenia. Często bowiem efektem pracy zespołu są wnioski, które zmuszają kierownictwo firmy do refleksji w szerszej perspektywie niż wypracowane rozwiązanie zadanego problemu.

Design Thinking to wymyślanie nowatorskich projektów, które w nowatorski, kreatywny sposób rozwiązują realny problem i dostarczają innowacyjne produkty lub usługi. To mogą być gotowe do komercjalizacji zupełnie nowe produkty, ale także usługi, procesy produkcyjne lub badawcze, mające zastosowanie w biznesie, edukacji, ośrodkach badawczych, ale także administracji państwowej czy placówkach ochrony zdrowia.