Sektor ubezpieczeniowy podwaja wydatki na cyberbezpieczeństwo. Technologia odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu pracy ubezpieczycielom. Pomimo przyspieszenia procesu digitalizacji branża ubezpieczeniowa musi poradzić sobie z brakami cyfrowymi, które uwypukliła pandemia. Przyśpieszona transformacja cyfrowa sektora zmieniła priorytety branży w zakresie inwestycji technologicznych. Najważniejsze z nich to cyberbezpieczeństwo i migracja do chmury.

Z badania 2021 Insurance outlook, Accelerating recovery from the pandemic while pivoting to thrive przeprowadzonego przez Deloitte wśród największych firm ubezpieczeniowych na świecie wynika, że aż 95 proc. respondentów chce przyspieszyć bądź już przyspiesza proces cyfryzacji. Prawie wszyscy ubezpieczyciele planują przynajmniej zwiększyć możliwości cyfrowe w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, aby zapewnić firmie dalszy rozwój.

Raport pokazuje, że branża ubezpieczeniowa ma świadomość, że transformacja cyfrowa sektora jest priorytetem. Firmy europejskie są w tym procesie najbardziej zaawansowane – 60 proc. ankietowanych z tego regionu już wdraża procesy dające przewagę technologiczną. Tempo zmian i upowszechnienie zdalnego dostępu do usług i procesów oprócz korzyści generują także wiele nowych zagrożeń. Przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa.

Sektor ubezpieczeniowy podwaja wydatki na cyberbezpieczeństwo - ikony mobilne na niebieskim , w tle mężczyzna w garniturze.
Sektor ubezpieczeniowy podwaja wydatki na cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to podstawa

Przede wszystkim prawie dwie trzecie respondentów deklaruje, że zwiększy wydatki na cyberbezpieczeństwo. Wynika to z tego, że upowszechnienie się pracy zdalnej i związane z nim przesyłanie danych poza tradycyjnym obiegiem wzmaga ryzyko potencjalnego cyberataku. W związku z tym firmy powinny rozważyć wprowadzenie modelu bezpieczeństwa typu zero zaufania. Wiąże się z weryfikacją każdego, kto poszukuje dostępu do danych lub systemów. Bez względu na to czy jest to pracownik czy osoba z zewnątrz. Ponadto nieodzowne będzie wdrożenie ulepszonych mechanizmów kontroli, co przekłada się na weryfikację użytkowników końcowych. Istotnym aspektem wzmocnienia cyberbezpieczeństwa jest także szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego środowiska pracy zdalnej.

Kwestia cyberbezpieczeństwa związana jest także z ochroną danych osobowych. Ponad połowa ankietowanych (w tym dziewięciu na dziesięciu dyrektorów generalnych i prezesów) spodziewa się zwiększenia wydatków w tym obszarze. Co ciekawe, aż 27 proc. uważa, że żadnych zmian nie będzie. 22 proc. może obniżyć wydatki na ochronę danych. Co ze względu na pojawiające się luki w zabezpieczeniach, może okazać się dla nich problematyczne.

Przyśpiesza migracja danych do chmury

Przetwarzanie danych w chmurze zostało przez respondentów wskazane jako drugi priorytet w zakresie zwiększania inwestycji technologicznych. Ponad 40 proc. badanych przewiduje, że zwiększy pulę wydatków w tym obszarze. Pandemia sprawiła, że stało się to jeszcze istotniejsze ze względu na to, że ubezpieczyciele starają się ograniczyć stałe koszty. Przechowywanie danych w chmurze może im w tym pomóc. Przede wszystkim wesprze organizacje we wdrażaniu automatyzacji i efektywnych kosztowo narzędzi, które przyczyniają się do które napędzą wzrost.

Warto zaznaczyć, że przejście na chmurę to część szerszej transformacji biznesowej, która obejmuje nie tylko procesy, lecz także ludzi. Aby jak najlepiej wykorzystać płynące z niej korzyści i przyspieszyć realizację procesu, ubezpieczyciele powinni najpierw skupić się na migracji danych i modernizacji systemów. Umożliwią to różne sposoby interakcji z klientami i dystrybutorami.

Korzyści płynących z przetwarzania danych można podzielić na biznesowe oraz technologiczne. Do biznesowych należy m.in. mniejsze obciążenie kosztowe związane z uruchomieniem nowych produktów lub wejściem na nowe rynki. Bezpośredni dostęp do rozwiązań analitycznych lub automatycznych. Ponadto wdrożenie ubezpieczeń na żądanie w modelu prepaidowym lub pay-as-you-grow (rozszerzanie warunków polisy w miarę wzrostu potrzeb użytkownika). Zalety technologiczne takich koncepcji obejmują zwiększenie elastyczności i ekspansywności przedsiębiorstwa. Jednocześnie rozszerzenie dostępu do sieci – bez względu na czas i miejsce, rozwój sprawności IT – oraz skrócenie czasu dostarczania nowych rozwiązań.

Źródło: Deloitte