Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej sprzedawać ubezpieczenia. Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność. W przypadku jej braku operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami. I nie zaproponuje klientowi tej metody płatności składki ubezpieczeniowej czy też raty kredytu.

  • Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty.
  • Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego. Ponadto doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów.
  • Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.
Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej  sprzedawać ubezpieczenia - męzczyzna siedzi przy stole i podpisuje dokument.
Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej sprzedawać ubezpieczenia

Firma telekomunikacyjna utraci uprawnienie do pobierania składek nadane jej przez ubezpieczyciela. Klient zaś utraci ochronę ubezpieczeniową. Nawet o tym nie wiedząc. Skutkiem braku opłacania składek będzie rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Nowa regulacja doprowadzi więc do wygaśnięcia istniejących umów, których celem jest zabezpieczenie interesów klientów.

Nowe przepisy osłabią konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa usług finansowych. Ponadto także ograniczą dostępność oferowanych usług i produktów dla klientów.

Konfederacja Lewiatan znalazła rozwiązanie, chce aby ubezpieczenia świadczone przez operatorów były wyłączone zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Trendy w wynagrodzeniach – komu pandemia wyszła na dobre?

Trendy w wynagrodzeniach – komu pandemia wyszła na dobre? 29 marca Antal opublikował 10. edycję Raportu Płacowego, wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. Jak kształtują się płace obecnie, a na jakie stawki będą mogli liczyć kandydaci w procesach rekrutacyjnych w 2021 roku?

Raport płacowy Antal wskazuje, że średnie wynagrodzenie obecnie oferowane specjalistom i menedżerom wynosi 12 096 zł brutto miesięcznie. Co oznacza spadek o 4% w stosunku do roku poprzedniego.

Kto najbardziej skorzystał, a kto stracił w trakcie pandemii?

Analizy Antal wskazały, że grupą zawodową, która najbardziej skorzystała podczas pandemii są prawnicy. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 12 742 zł brutto, co daje wzrost o 15% rok do roku. Jednocześnie jest to specjalizacja, w której zarobki należą do najwyższych w Polsce. Wyprzedza ją jedynie wyższa kadra zarządzająca oraz specjaliści i menedżerowie IT. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, prawnicy otrzymują również rozbudowany pakiet benefitów. Wyróżnia ich dwa razy większy niż rynkowy odsetek osób otrzymujących dofinansowanie do edukacji (32%).