COVID-19 nie zatrzymał polskich eksporterów. Polska zanotowała 10-krotny wzrost salda wymiany towarowej w handlu zagranicznym w 2020 r. – wg wstępnych danych GUS wzrosło ono z 5,1 mld zł w 2019 r. do 53,7 mld zł. To jeden z najlepszych wyników w całej UE. W ubiegłym roku, pomimo pandemii, eksport z Polski wzrósł o 2,8% r./r. i osiągnął wartość 1051,9 mld zł. Eksport wyrażony w euro wyniósł 237,5 mld EUR(nieznaczny spadek o 0,3%).

COVID-19 nie zatrzymał polskich eksporterów -Kontenery towarowe ustawione jeden na drugim.
COVID-19 nie zatrzymał polskich eksporterów

Pomimo tak dużej skali zaburzeń w gospodarce światowej radzili sobie oni wyjątkowo dobrze, a często lepiej niż nasi partnerzy handlowi. 
W tym samym czasie najwięksi unijni eksporterzy zanotowali dużo głębsze spadki np. Niemcy – 9%, Holandia – 7%, Francja – 16%, Włochy – 10%, Hiszpania – 10%, Belgia – 8%.

Polski eksport wspiera wzrost gospodarczy

Polska umacnia także swoją pozycję w imporcie z Niemiec (naszego największego partnera handlowego). Według danych niemieckiego urzędu statystycznego DESTATIS, w ubiegłym roku Polska wyprzedziła Francję i powiększyła dystans do Włoch. Byliśmy 4 dostawcą towarów do Niemiec i 2 spoza Europy. Więcej z Europy eksportowała do Niemiec tylko Holandia, a spoza Europy tylko – Chiny oraz USA. W grudniu ub.r., zgodnie z naszymi oczekiwanymi, eksport towarów wzrósł w tempie dwucyfrowym – o 10%, do 19,8 mld EUR. Był to najlepszy wynik w 2020 r. i jednocześnie czwarty wzrost z rzędu. Dynamicznie w grudniu rósł także import, tj. o 7,1%, do 19,4 mld EUR. 

W skali całego roku eksport towarów z Polski osiągnął 237,5 mld EUR (-0,3% r/r), co w obliczu bezprecedensowych turbulencji w światowym handlu w 2020 r. należy uznać za wyjątkowo dobry wynik. W dużej części to efekt wysokiej konkurencyjności naszego eksportu i jego struktury przedmiotowej. Niemniej istotną rolę odegrała szybka adaptacja naszych przedsiębiorstw do nowych warunków poprzez m.in. dywersyfikację kanałów sprzedaży, jak również szybka i zdecydowana odpowiedź Rządu na kryzys. 

Po stronie importu w 2020 r. nastąpił spadek o 4,8%, do 225,5 mld EUR. Przełożyło się to jednocześnie na bezprecedensowy wzrost nadwyżki (+10,8 mld EUR), do historycznie rekordowego poziomu blisko 12 mld EUR.
W grudniu ub.r., zgodnie z naszymi oczekiwanymi, eksport towarów wzrósł w tempie dwucyfrowym – o 10%, do 19,8 mld EUR. Był to najlepszy wynik w 2020 r. i jednocześnie czwarty wzrost z rzędu. Dynamicznie w grudniu rósł także import, tj. o 7,1%, do 19,4 mld EUR. 

Źródło: gov.pl