Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. We wrześniu, po raz czwarty z rzędu, wzrosła liczba zatrudnionych w ujęciu miesięcznym. Dobrą wiadomością dla pracowników jest też ciągłe przyspieszanie wzrostu płac.

Według GUS we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było przeciętnie 6312,4 tys. osób. To o ponad 17 tys. więcej niż w sierpniu, choć wciąż o ponad 133 tys. mniej niż we wrześniu 2019 r. (spadek o 1,2%) oraz o prawie 74 tys. mniej niż w lutym tego roku. Wrzesień jest czwartym miesiącem z rzędu, kiedy zatrudnienie rosło, choć wolniej. Spowolnienie wpisuje się w obserwowaną w tym okresie stabilizację wskaźników rynku pracy.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. - ludzie w biurze witają sie ze sobą podczas spotkania.
Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

Zatrudnienie umiarkowanie rośnie

Na obniżanie wskaźnika zatrudnienia wpływ mają wciąż funkcjonujące elementy tarczy antykryzysowej, które związane są z obniżaniem wymiaru czasu pracy. GUS podaje bowiem wynik w przeliczeniu na pełne etaty.

Zdecydowanie pozytywne dla pracowników informacje dotyczą przeciętnego poziomu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Według GUS wartość ta we wrześniu wyniosła 5371,56 zł. Oznacza to wzrost wobec sierpnia br. o 0,6%, a wobec września 2019 r. o 5,6%. Od maja mamy do czynienia z coraz szybszym wzrostem przeciętnych wynagrodzeń, który stopniowo zbliża się do wysokiej dynamiki z lat poprzednich.

Powyższe dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Potrzeby pracowników w czasie pandemii

Potrzeby pracowników w czasie pandemii. Wydarzenia ostatnich dni pokazały nam, że nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas potrafi być nieprzewidywalny. Codzienna rutyna wychodzenia do pracy, zajmowania się przyziemnymi obowiązkami została zachwiana. I tak jak „Nikt nie spodziewał się Hiszpańskiej Inkwizycji!”, tak nikt nie spodziewał się, że wirus z odległych Chin wpłynie na sposób naszej pracy i jej przyszłość.