XIV Europejski Kongres Gospodarczy 25-27 kwietnia 2022 r. w Katowicach. Scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej, będące pokłosiem agresji Rosji na Ukrainę, oraz propozycje konkretnych działań gospodarczych i społecznych, stanowiących wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli, zostaną ujęte w programie tegorocznej 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress). Największą w Europie Centralnej debatę o przyszłości europejskiej gospodarki zaplanowano w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie. Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Wpływ wojny Rosja – Ukraina na sytuacje geopolityczną

Szczególne miejsce w programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego zajmą zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dla Europy w związku z konfliktem w Ukrainie. Ponadto agresywną polityką Rosji oraz zmianami w globalnej architekturze geopolitycznej. Debatujący poszukają odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak racjonalnie i efektywnie wspierać Ukrainę, zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Europy. W jaki sposób postępujące uniezależnianie się Europy od importu paliw kopalnych z Rosji może wpłynąć na realizację celów zielonej transformacji sektora energii i całej gospodarki. Ponadto, jak zminimalizować negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki.

XIV Europejski Kongres Gospodarczy 25-27 kwietnia 2022 r. w Katowicach - granatowy baner z białymi napisami
XIV Europejski Kongres Gospodarczy 25-27 kwietnia 2022 r. w Katowicach

Aktualna sytuacja w Ukrainie niesie szeroko idące skutki dla polskiej i europejskiej gospodarki. W programie Kongresu nie zbraknie analizy tego, jaki wpływ obecne wydarzenia będą miały na sektory związane z energetyką, logistyką. Ponadto handlem międzynarodowym, bezpieczeństwem i digitalizacją. Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na szereg pytań. Czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii. Jak wojna w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw. W jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną. Eksperci omówią także wpływ konfliktu na Wschodzie na stabilność finansów, otoczenie rynku kapitałowego, inflację i skłonność do inwestowania.

Sesja „#StandforUkraine – firmy, na które można liczyć”

W ramach sesji pt. „#StandforUkraine – firmy, na które można liczyć” zostaną zaprezentowane podmioty, które aktywnie włączyły się w pomoc uchodźcom. Dbając nie tylko o ich podstawowe potrzeby, ale także integrację społeczną i zawodową w Polsce. Od pierwszej szokowej reakcji czas przejść do zdecydowanych działań i długoterminowych planów. Tego potrzebują zarówno walcząca Ukraina, jak i Polska oraz inne kraje europejskie. Potrzebujemy silnej polskiej gospodarki, współdziałania państwa i samorządów, a także skoordynowanych działań Unii Europejskiej i całego wolnego świata.

Cyfrowa transformacja gospodarki

W ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowano szereg debat poświęconych zagadnieniom cyfrowej transformacji gospodarki. Cyberbezpieczeństwo, zagrożenie dezinformacją, wykorzystanie sztucznej inteligencji i kryptowalut – także te zakresy digitalizacji nie pozostają obojętne w obliczu wojny. Zaproszeni goście przestawią technologie o największym potencjale. Ich zastosowanie w praktyce: robotów w produkcji i usługach, chmury, internetu rzeczy, AI, VR i AR.

Europejskie Forum Młodych

Potencjał naukowy i gospodarcze wykorzystanie wiedzy to tematy, które również dołączyły do głównych nurtów debat tegorocznego Kongresu. Po raz pierwszy w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu odbędzie się Europejskie Forum Młodych. Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego oraz Polski do dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów. Ponadto do dyskusji o ważnych tematach dla młodych ludzi w całej Europie.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii, samorządu. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, debaty będzie można również śledzić w Internecie. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP. Trwa rejestracja dla uczestników na stronie eecpoland.eu.

Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy