Home Biznes „Wzornictwo-Biznes-Zysk” – jak inwestować i zarabiać na wzornictwie.

„Wzornictwo-Biznes-Zysk” – jak inwestować i zarabiać na wzornictwie.

25 września 2014 Instytut Wzornictwa Przemysłowego zainaugurował konferencją prasową projekt „Wzornictwo-Biznes-Zysk”, finansowany z działania 5.2 „Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.