Przybywa firm, które decyduje się na prowadzenie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapewne jest wiele innych, które nad takimi działaniami się zastanawia, ale na przykład ich właściciele nie są pewni, jak rozliczyć takie wydatki. Okazuje się, że fiskus zgadza się, aby wydatki na CSR były kosztem uzyskania przychodu.

Przepisy podatkowe mówią, że kosztem uzyskania przychodu są wydatki, które przede wszystkim pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i które zostały poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów albo ich źródeł. Tymczasem w przypadku działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (czyli CSR) taki bezpośredni związek często nie występuje. Ale na szczęście fiskus zdaje się rozumieć, że brak związku bezpośredniego niekoniecznie oznacza, że takiego związku nie ma w ogóle.

Trzy społecznie odpowiedzialne programy

Do izby skarbowej w Katowicach zwróciła się firma, która niedawno wraz ze spółkami zależnymi utworzyła podatkową grupę kapitałową i zamierza prowadzić działania CSR w ramach trzech programów. Jeden będzie dotyczyć intensyfikacji ekspansji polskich firm za granicą m.in. poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiążących się z prowadzeniem biznesu poza Polską. Działanie to, jak stwierdziła spółka, będzie miało na celu uzyskanie postrzegania firmy w społeczeństwie jako przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Kolejny program obejmie promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu oraz działań proekologicznych na obszarze, na którym firma działa. Trzeci program zaś będzie dotyczył kultury – firma, często jako mecenas, wspiera i będzie wspierać różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Pytanie, jakie zadała spółka, dotyczyło możliwości potraktowania wydatków na programy CSR jako kosztów uzyskania przychodów.

CSR wpływa na przychody

Izba Skarbowa w Katowicach w wykładni z 4 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-259/16/TS) przyznał rację wnioskodawcom. Jako że odstąpiła od uzasadnienia, oznacza to, że zaakceptowała podaną we wniosku interpretację przepisów.

Przedstawiciele wnioskodawcy stwierdzili, że wykazanie związku między wydatkami na CSR a powstaniem przychodu lub możliwością jego zwiększenia nie jest możliwe bez odniesienia się do samej definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. „Pod pojęciem tym należy rozumieć koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne zaangażowanie” – napisali.

Autorzy wniosku stwierdzili, że dzięki prowadzeniu działań CSR-owych na poziomie lokalnym spółka staje się bardziej konkurencyjna na poziomie globalnym. Poza tym w ramach tych działań przedsiębiorstwo zarządza swoimi relacjami z interesariuszami, którzy mogą mieć wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez spółkę i jej wyniki. Dlatego też, mimo braku bezpośredniego związku z przychodami, można wykazać związek pośredni, co umożliwia traktowanie wydatków na ten cel jak kosztów podatkowych.

 

Marek Siudaj, Tax Care