Szkoła przyszłości wobec współczesnych wyzwań – Microsoft EduDay 2021. Głównym tematem wydarzenia była próba odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądać praca szkoły w czasach post-covid. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, eksperci i specjaliści z Microsoft próbowali wspólnie nakreślić obraz szkoły przyszłości, w której nauka, współpraca i budowanie wzajemnych relacji bazują nie tylko na przebywaniu w tym samym miejscu i czasie, ale także na technologii, która otwiera zupełnie nowe możliwości wzajemnych działań.

Wynikające z pandemii zamknięcie szkół było prawdziwą próbą dla całego sektora edukacyjnego, w którym cyfryzacja nigdy nie była łatwym procesem. Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice znaleźli się w zupełnie nowej sytuacji, w której musieli na nowo wymyśleć sposoby kontaktu, nauczania i uczenia się, często w niełatwych, domowych warunkach. To był czas prawdziwej mobilizacji, nie tylko do tego, aby zaopatrzyć się w odpowiednie technologie, ale także nauczyć się z nich efektywnie korzystać.

Szkoła przyszłości wobec współczesnych wyzwań - Microsoft EduDay 2021 - dzieci w szkole siedzą w ławkach.
Szkoła przyszłości wobec współczesnych wyzwań – Microsoft EduDay 2021

Microsoft EduDay

Jest to coroczne wydarzenie dla sektora edukacyjnego, w czasie którego Microsoft pokazuje dobre praktyki szkolne z Polski i świata. Tegoroczna edycja odbyła się online i przybrała formę reportażu z życia szkoły. Ale nie pierwszej z brzegu szkoły, tylko placówki wzorcowej, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, który nosi także miano „Microsoft Showcase School”, gdyż na co dzień wykorzystuje technologię Microsoft w każdym obszarze swojego działania.

Podczas tegorocznej edycji gości spotkania po szkole oprowadzał popularny prezenter telewizyjny – Marcin Prokop oraz jego goście: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, eksperci i przedstawiciele Microsoft. Wszyscy oni starali się dać odpowiedź na pytanie: jak będzie wyglądać szkoła przyszłości?

Szkoła przyszłości i nowoczesne technologie

Kryzys pandemiczny zaowocował koniecznością przejścia na tryb edukacji zdalnej, która otworzyła szeroko drzwi dla nowoczesnych technologii. Te zaś – po okresie wstępnych wyzwań i oporów – trafiły w szkołach na podatny grunt, umożliwiając każdej z grup – dyrekcji i pracownikom administracyjnym szkół, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom zupełnie nowy, wygodniejszy i ciekawszy sposób działania. Stąd po powrocie w szkolne mury w kolejnym roku nauki zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pragną do szkolnej rzeczywistości przenieść jak najwięcej z doświadczeń pozyskanych w czasie nauki zdalnej, które sprawiają, że działalność edukacyjna staje się łatwiejsza, sprawniejsza, bardziej kreatywna i angażująca wszystkie strony procesu nauczania.

Źródło: Microsoft