Liga Odpowiedzialnego Biznesu – rusza rekrutacja do 18. edycji. Do 7 listopada potrwa nabór do 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Studentki i studenci, którzy zakwalifikują się do programu wezmą udział w czterech spotkaniach prowadzonych przez wiodących ekspertów i ekspertki zrównoważonego rozwoju w Polsce. Na najaktywniejszych uczestników i uczestniczki czeka m.in. możliwość odbycia płatnego stażu w firmach aktywnych w obszarze CSR. 

Studentki i studenci zainteresowani tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i rozwinąć swoje kompetencje w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG (z ang. environmental, social responsibility i corporate governance) mogą już aplikować do 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Przede wszystkim nastawionego na praktykę bezpłatnego projektu edukacyjnego dotyczącego CSR. 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu - rusza rekrutacja do 18. edycji - Studentka z książkami w ręku w bibliotece.
Liga Odpowiedzialnego Biznesu – rusza rekrutacja do 18. edycji

Nabór potrwa do 7 listopada. Rekrutacja odbywa się poprzez formularz online dostępny tutaj:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/liga-odpowiedzialnego-biznesu-18-edycja-rekrutacja/

Społeczna odpowiedzialność biznesu zyskuje coraz większe znaczenie w strategiach i codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Rośnie więc także zapotrzebowanie na pracownice i pracowników, którzy będą mogli wesprzeć firmy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Udział w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu to szansa na dobry, mocny start na rynku pracy oraz zdobycie i doskonalenie kompetencji przydatnych we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji zarządzanych zgodnie z wartościami  ESG.

Nastawienie na praktyczną wiedzę i umiejętności

Przede wszystkim w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu ambasadorzy CSR uczestniczą w weekendowych spotkaniach i warsztatach z wiodącymi specjalist(k)ami CSR w Polsce. Ponadto opracowują konkretne projekty z obszaru ESG. Program nastawiony jest na praktyczne podejście do edukacji. Osoby, które zakwalifikują się do LOB, stoją przed szansą zdobycia konkretnych i przydatnych na rynku pracy umiejętności, związanych nie tylko z CSR-em. W programie przewidziano zajęcia poświęcone także tematom takim jak: sztuka  autoprezentacji, zarządzanie projektami czy prowadzenie szkoleń i warsztatów. 

Jak wynika z badania Alumnów LOB, przeprowadzonego w ubiegłym roku, trzech na czterech absolwentów/ek programu wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte dzięki ramach LOB w swojej codziennej pracy.

Ścieżki edukacyjne z opiekunami merytorycznymi

Program Ambasadorów CSR oparty jest na ścieżkach edukacyjnych, których opiekunami są firmy – partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 18. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu składa się z czterech ścieżek edukacyjnych:

  1. Zarządzanie w obszarze ESG  (opiekun ścieżki: CCC)
  2. Komunikacja CSR  (opiekun ścieżki: Samsung Electronics Polska)
  3. Zarządzanie różnorodnością  (opiekun ścieżki: Grupa Amica )
  4. Zrównoważony rozwój w praktyce (opiekun ścieżki: Grupa ERGO Hestia)

Ambasadorzy i ambasadorki 18. edycji LOB wezmą udział w czterech weekendowych zjazdach. Dwa z nich odbędą  stacjonarnie w Warszawie i Sopocie, a pozostałe dwa w formie online. 

Podczas warsztatów studentki i studenci będą czerpać wiedzę od osób, które na co dzień odpowiadają za działania CSR w firmach. Udział w LOB to także okazja, by poznać najważniejsze trendy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Na najaktywniejszych uczestników  czeka możliwość odbycia płatnego stażu w jednej z firm-opiekunów programu. 

Źródło: FOB