Home Biznes Wicepremier Piechociński: Elastyczny czas pracy to korzyść dla firm

Wicepremier Piechociński: Elastyczny czas pracy to korzyść dla firm

Prezentacja wyników badania na temat elastycznego czasu pracy to główny punkt posiedzenia Zespołu ds. oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Spotkaniu, które odbyło się 20 stycznia 2015 r., przewodniczył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Wicepremier przypomniał, że celem Zespołu jest ocena wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na rozwój gospodarki i zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorców. Do chwili obecnej Zespołowi udało się opracować kwestionariusze, dla pracodawców i pracowników, na temat dostępnych rozwiązań. Na ich podstawie  przeprowadzono badanie jakościowe, w którym  wypowiedziały się dwie grupy podmiotów: te, które już wprowadziły wydłużone okresy rozliczeniowe oraz losowo wybrane przedsiębiorstwa z bazy REGON – poinformował.

Jak zaznaczył wicepremier, wyniki badania będą dla Zespołu stanowiły pomoc w ocenie funkcjonujących rozwiązań oraz wypracowaniu rekomendacji zmian w prawie lub innych działań pozalegislacyjnych. – Nasze propozycje mają skutecznie wspierać zarówno właścicieli firm, jak i osoby przez nich zatrudnione – powiedział.

Zespół do spraw oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców został powołany 7 listopada 2013 r. i jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

źródło: Ministerstwo Gospodarki