Home Biznes Ułatwienia w zakresie rozliczenia podatku dochodowego

Ułatwienia w zakresie rozliczenia podatku dochodowego

W ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej Ministerstwo Gospodarki wprowadza szereg ułatwień w rozliczaniu podatku dochodowego. Są to m.in. rozwiązania adresowane do przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych oraz propozycja zwolnienia z podatku dochodowego wartości świadczenia z tytułu korzystania z organizowanego przez pracodawcę zbiorowego dowozu do pracy.

W myśl obowiązujących dotychczas przepisów zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku dochodowym. Takie rozwiązanie stanowiło utrudnienie, szczególnie dla firm wykonujących usługi o niewielkiej wartości, przy których zwyczajowo pobiera się zaliczki (np. usługi optyczne, remontowo-budowlane czy fotograficzne).

Rozwiązania resortu gospodarki pozwalają podatnikom zdecydować, czy zamierzają rozliczać zaliczki w podatku dochodowym na dotychczasowych zasadach, czy chcą zaliczyć je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.

MG proponuje ponadto zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (tj. autobusem/busem).

Propozycje MG w ramach czwartej transzy ustaw dergulacyjnych mają uprościć system rozliczeń w tym zakresieNowe przepisy mają ponadto służyć osiągnięciu istotnych celów społecznych. Promują one m.in zatrudnienie osób bezrobotnych, szczególnie tych, którzy mieszkają na terenach szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

źródło: Ministerstwo Gospodarki