Trzykrotnie wyższa rentowność w okresie pandemii? Raport „Fast Track to Future-Ready Performance” jest jednym z opracowań Accenture analizujących rozwój możliwości cyfrowych dla biznesu. Według analizy porównującej m.in. wyniki finansowe firm z 2020 r. nawet w warunkach obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej, niewielka grupa – około 7% badanych organizacji – osiągnęła prawie trzykrotnie wyższą rentowność. Ponadto dwukrotnie wyższą efektywność niż pozostałe analizowane firmy.

  • Z raportu Accenture „Fast Track to Future-Ready Performance” wynika, że nawet przy aktualnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej, około 7% badanych firm osiągnęło niemal dwukrotnie wyższą wydajność i trzykrotnie wyższą rentowność.
  • Tę grupę konsultanci Accenture określili mianem firm „gotowych na przyszłość”. Sprawdzili co leży u podstaw ich sukcesu w okresie pandemii.
  • Badanie wskazuje również, że szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych zastosowana na szeroką skalę przez firmy na całym świecie może przełożyć się na globalny wzrost rentowności o wartość 5,4 biliona dolarów.

Poziom dojrzałości operacji biznesowych w organizacji został oszacowany na podstawie wykorzystania w firmie sztucznej inteligencji, chmury i analizy danych. Według niego wszystkie badane organizacje zostały podzielone na cztery kategorie: stabilne, wydajne, rokujące i „gotowe na przyszłość”. Podczas gdy większość firm skupia się na stopniowym wprowadzaniu udoskonaleń, tylko liderzy „gotowi na przyszłość” skutecznie wdrażają mix technologii pozwalający na realne zmiany operacyjne.

Trzykrotnie wyższa rentowność w okresie pandemii? - mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku i rozmawia przez telefon.
Trzykrotnie wyższa rentowność w okresie pandemii?

Rentowność firmy a technologie cyfrowe

Adopcja technologii cyfrowych i dojrzałość operacyjna firm zostały zbadane w oparciu o analizę poziomu wdrożenia rozwiązań technologicznych. W pięciu głównych obszarach: chmury, inteligentnych danych, sztucznej inteligencji, zwinnych modeli zatrudnienia oraz relacji w ramach ekosystemu interesariuszy. Przedsiębiorstwa gotowe na wyzwania przyszłości przekształcają modele operacyjne, wykorzystując bogate zbiory danych do optymalizacji podejmowanych decyzji, wspomagając pracowników sztuczną inteligencją (AI). Ponadto stosując zwinne modele zatrudnienia. Skalowalną infrastrukturą chmurową dysponuje 90% organizacji „gotowych na przyszłość” w porównaniu do 76% spośród wszystkich innych firm.

Jednocześnie wykorzystanie inteligentnych danych przez ponad połowę (52%) liderów cyfryzacji usprawnia procesy podejmowania decyzji. Obecnie wśród pozostałych firm analitykę zbiorów danych wykorzystuje tylko 6% przedsiębiorstw. Do 2023 roku Accenture prognozuje, że trzy czwarte wszystkich organizacji będzie korzystać z tego rozwiązania. Kolejną technologią napędzającą automatyzację jest sztuczna inteligencja. Jeszcze trzy lata temu z możliwości AI i data science korzystało zaledwie 4% firm. Obecnie wykorzystywana w obrębie zintegrowanych rozwiązań sztuczna inteligencja pomaga 71% „przygotowanym na przyszłość” przedsiębiorcom skalować ich biznes. 67% z nich w pełni zautomatyzowało swoje procesy operacyjne implementując rozwiązania cyfrowe typu end-to-end. Wśród pozostałych firm takie wdrożenie zrealizowała tylko jedna trzecia (32%).

Firmy gotowe na przyszłość

Ludzie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i organizacje „gotowe na przyszłość” wiedzą, że potrzebują maksymalnie zaangażować dostępne talenty. Dlatego przebudowują modele operacyjne tak, by umożliwić łatwy przepływ kadr w ramach struktury całej organizacji. Wspieranie społeczności wysoko wykwalifikowanych pracowników i wspomaganie ich za pomocą technologii jest częścią modelu zwinnego zatrudnienia. System zastosowało już 34% wiodących pod względem cyfryzacji firm. Zwinne zarządzanie kapitałem ludzkim wiąże się z nawiązaniem komplementarnych relacji w ramach ekosystemu interesariuszy. N tym skupiła się jedna trzecia (32%) „gotowych na przyszłość”. W efekcie połączenie tych praktyk pozwala skutecznie monetyzować ludzką pomysłowość. Ponadto inteligencję maszyn oraz przekształcać sposób, w jaki pracują ludzie i działają firmy.

Organizacje, które już w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły poziom „gotowości na przyszłość”, odnotowały przyspieszenie i poprawę w obszarze wdrażania innowacyjnych produktów i usług (83%). Ponadto zaangażowania i utrzymania pracowników (80%), doświadczenia klientów (75%). Ponadto także wartości biznesowej generowanej z danych (73%) oraz połączenia talentów pracowników i zdobywania przez nich nowych kompetencji (68%).

Choć większość firm odnotowuje postępy w obszarze cyfryzacji, wyniki badania Accenture pokazują, że 93% z nich mogłoby zrobić więcej. A zwiększenie dojrzałości w zakresie operacji biznesowych jest opłacalne. Według raportu szybsza adopcja technologii cyfrowych i zwinnych modeli operacyjnych zastosowana na szeroką skalę może przełożyć się na globalny wzrost rentowności firm o łączną wartość 5,4 biliona dolarów.

Źródło: Accenture