Home Biznes Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy osiągnął półmetek. O efektach i planach na 2015 rok rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, który 12 marca 2015 r. obradował pod przewodnictwem Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju Marcelego Niezgody.

– W tym roku  kontynuowana jest realizacja większości  projektów oraz Funduszu Pomocy Technicznej. Głównymi wyzwaniami w ramach Programu stojącymi obecnie przed instytucjami zaangażowanymi w jego wdrażanie są: zagospodarowanie oszczędności w projektach, zakończenie przetargów w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz  zrealizowanie założonych wskaźników – powiedział wiceminister Marceli Niezgoda.

Dodatkowo zaznaczył, że w związku z decyzją Banku Centralnego Szwajcarii ze stycznia 2015 r., o uwolnieniu kursu franka, znacząco wzrosła kwota alokacji w złotówkach. – Podjęliśmy liczne działania mające na celu wykorzystanie zwiększonej puli, co będzie skutkować dalszymi zmianami dokonywanymi w projektach – podkreślił wiceminister.

Podczas posiedzenia Komitetu podano również dane dotyczące postępu finansowego w Programie. Kwota certyfikowana do strony szwajcarskiej wynosi 222,3 mln franków szwajcarskich. Natomiast  refundacja osiągnęła wartość ponad 213,7 mln franków szwajcarskich, co stanowi blisko połowę alokacji.

W ramach SPPW dofinansowano w sumie 58 projektów i programów. W określonej dla Programu koncentracji geograficznej priorytetowo potraktowano słabiej rozwinięte województwa południowo-wschodniej Polski: lubelskie, małopolskie, podkarpacie i świętokrzyskie, przeznaczając na ich wsparcie blisko 43 proc. środków całego Programu. W wyniku przeprowadzonych konkursów i selekcji wniosków, przyznano tym województwom 194,4 mln franków szwajcarskich na realizację łącznie 33 dużych projektów oraz programów.

Przykładowe efekty Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

  • ok. 6,5 mln zł wsparcia dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • wsparcie finansowe przyznane dla ok. 160 podmiotów wdrażających rozwiązania CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu),
  • 48 placówek badawczych i 390 naukowców z Polski i Szwajcarii zaangażowanych w realizację projektów w zakresie nowych technologii,
  • w 2014 roku ruszyły kampanie medialne we wszystkich czterech programach profilaktycznych dotyczących profilaktyki zdrowia jamy ustnej, zakażeń HCV, zasad zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu uzależnieniom,
  • usunięto 46 tys. ton azbestu (63 proc.) z planowanych 73 254 ton na terenie ponad 260 gmin,
  • ponad 16 tys. osób mieszka w domach wolnych od azbestu,
  • zakupiono łącznie: 70 pojazdów dla grup mobilnych Służby Celnej, 14 nieoznakowanych pojazdów policyjnych, 9 namiotów pneumatycznych wraz z przyczepami do ich transportu, 9 łodzi wraz z przyczepami do ich transportu dla jednostek policji.

Podczas obrad przyjęto również „Raport  roczny z wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy za okres 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.”

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski Fundusz Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln franków szwajcarskich). W  2010 r. do Programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Swiss Contribution