Home Biznes Sukcesja w firmach rodzinnych

Sukcesja w firmach rodzinnych

Jak pokazuje raport PwC, dla 1/3 właścicieli rodzinnych firm najważniejszym problemem jest przekazanie przedsiębiorstwa następcom. Z dużym ułatwieniem dla takich biznesów wychodzi właśnie Nest Bank. Jako pierwszy na rynku udzielając kredytu na rozwój działalności firmy po sukcesji, bank uwzględnia potencjał starej, prowadzonej przez osobę przekazującą. – Dzięki dobrej reputacji poprzedniego właściciela, dzieci czy wnuki przejmujące rodzinny biznes otrzymają u nas łatwiejszy dostęp do kredytowania – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Finansowania w Nest Banku.

Rodzinne firmy bardzo dobrze kojarzą się polskim konsumentom. Według raportu przeprowadzonego przez Fundację Firmy Rodzinne w 2016 r. aż 43 proc. Polaków gotowych jest zapłacić więcej za wyrób z familijnego przedsiębiorstwa. Takie produkty uznawane są za lepsze jakościowo, o co – zdaniem niemal 60% ankietowanych – dba sam właściciel. Na reputację takich firm pracuje niejednokrotnie cała rodzina, a relacje z klientami i dostawcami wypracowywane są latami.

Badanie Fundacji Firmy Rodzinne pokazuje, że jednym z najważniejszych wyzwań w przypadku rodzinnych biznesów jest przekazanie sukcesorom unikatowej wiedzy i wartości związanych ze sposobem prowadzenia firmy. Według PwC przed takim wyzwaniem stanie w ciągu najbliższych 5 lat aż 72% firm rodzinnych w Polsce. Najtrudniejszym aspektem procesu sukcesji są zazwyczaj kwestie prawne i finansowe. Nowy właściciel traktowany jest przez instytucje finansowe jak nowy podmiot na rynku, bez historii kredytowej i wiarygodności, więc pozyskanie finansowania na rozwój przejętej firmy jest utrudnione, a często wręcz niemożliwe.

Zupełnie inne podejście do finansowania rodzinnych firm wypracował Nest Bank, od początku skupiający się w swojej działalności na rodzinach i rodzinnych biznesach. – Jako pierwsi na polskim rynku spojrzeliśmy szerzej na rodzinne firmy, doceniając wiarygodność budowaną przez nie przez lata – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Finansowania w Nest Banku. – Kluczową wartością opisującą rodzinne przedsięwzięcia jest tradycja, czyli dbałość o sprawdzone receptury, uczciwe prowadzenie firmy, dobre traktowanie pracowników. Wszystkie te elementy pozytywnie wpływają na dobrą reputację, która u nas przekłada się bezpośrednio na wiarygodność osoby przejmującej rodzinny biznes – mówi Agnieszka Porębska-Kość.

Na preferencyjne warunki kredytu mogą liczyć w Nest Banku sukcesorzy kontynuujący na własny rachunek działalność założoną przez członka swojej rodziny. Kredyt przyznawany jest osobom spokrewnionym – jak np. brat, siostra – lub spowinowaconym – jak np. mąż, teściowa, jeśli poprzednia firma została zamknięta, a nowa otwarta nie później niż po 3 miesiącach. Nowa firma mająca to samo miejsce wykonywania działalności gospodarczej i ten sam wiodący profil, może zyskać nawet do 300 tys. zł kredytu na 144 miesiące bez konieczności przedstawiania zabezpieczeń.

Wprowadzeniu udogodnień dla rodzinnych firm towarzyszy kampania edukacyjna, w ramach której Nest Bank przygotował cykl poradników i webinarów. Wraz z Tomaszem Budziakiem, doradcą firm rodzinnych, bank będzie wspierał przedsiębiorców wiedzą na temat właściwego przygotowania i przeprowadzenia procesu sukcesji.