Home Biznes Stabilizacja wśród najmniejszych firm utrzymuje się

Stabilizacja wśród najmniejszych firm utrzymuje się

W styczniu 2015 r. powstało 25 578 nowych mikrofirm, czyli najwięcej od lipca 2014 r. Ale jednocześnie z rejestru Regon zniknęło 29 012 jednoosobowych działalności gospodarczych. Ogólna liczba przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy przekracza 2 957 tys. – wynika z analizy Tax Care.

Zmiany w sposobie rejestracji firm, które weszły w życie pod koniec 2014 r., odbiły się dość mocno na tempie, z jakim GUS przekazuje informacje o nowych firmach w Regonie. O ile wcześniej dane z poszczególnych miesięcy były publikowane kilkanaście dni po ich zakończeniu, to teraz na informacje z Regonu trzeba poczekać około kwartału.

Powstawanie nowych działalności przyspieszyło

GUS właśnie opublikował informacje o liczbie firm, które powstały w styczniu 2015 r. Wynika z nich, że w styczniu zarejestrowano 25 578 nowych jednoosobowych działalności gospodarczej. To największa liczba od lipca 2014 r. Widać wyraźny wzrost zwłaszcza w stosunku do listopada i grudnia ub.r., kiedy powstało – odpowiednio – 20 966 i 21 833 mikrofirm. Jednakże trudno powiedzieć, że mamy do czynienia z wyraźną zmianą trendu i teraz nowych przedsiębiorców będzie szybciej przybywać.

Zwłaszcza, że 12-miesięczna średnia liczby nowo zakładanych firm w styczniu nieco spadła w stosunku do grudnia. W styczniu wyniosła bowiem 24 228, tymczasem miesiąc wcześniej było to 24 273. Jak widać, różnice są tak niewielkie, że nadal można mówić o stabilizacji pod względem liczby otwieranych mikrofirm. Od stycznia 2014 r. 12-miesięczna średnia znajduje się w przedziale między 24 a 25 tys. i choć w drugiej połowie ub.r. zbliżyła do tej dolnej granicy, to nie zapowiada się, aby ją przebiła.

ObrazŹródło: wyliczenia własne na podstawie danych z rejestru Regon

Sezonowy wzrost liczby likwidacji

W styczniu znacznie wzrosła liczba firm zamykanych. Z Regonu zostało wykreślonych 29 012 mikroprzedsiębiorstw, a więc blisko 10 tys. więcej niż w grudniu (wówczas z działalności zrezygnowało 19 559) czy listopadzie (17 701 wyrejestrowań).

Tyle że od dawna widać już wyraźny trend do zamykania firm po zakończeniu każdego pełnego kwartału. Takie wyraźne wzrosty liczby wyrejestrowań widoczne były w październiku, lipcu, kwietniu i styczniu 2014 r.

Jeśli spojrzeć jednak na dane za ostatnie trzy miesiące łącznie, to widać, że liczba zamkniętych w tym czasie firm jest wyraźnie mniejsza niż w poprzednich okresach i bardzo zbliżona – choć niższa – do wyniku z listopada i grudnia 2013 i stycznia 2014.

Obraz1Źródło: rejestr Regon

To sugerowałoby, że skłonność do likwidowania działalności zmniejszyła się. A biorąc pod uwagę stabilizację liczby otwieranych firm, można mówić o normalizacji sytuacji. Innymi słowy – na otwieranie firmy decydują się głównie osoby, które posiadają pomysł, kapitał i doświadczenie, potrzebne do utrzymania się na rynku, przez co rzadziej niż wcześniej zamykają działalność. To inaczej niż np. w roku 2013, kiedy za gwałtownym wzrostem liczby nowych firm stały zmiany na rynku pracy – na działalność decydowały się osoby, które straciły pracę i nie mogły znaleźć zatrudnienia ewentualnie takie, które mogły zachować źródło zarobkowania, jeśli zdecydowały się na samozatrudnienie. Teraz tacy ludzie wracają na etaty, zaś firmy zakładają osoby z żyłką przedsiębiorcy.

Nadal funkcjonuje ponad 2,95 mln mikrofirm

Te czynniki powodują, że ogólna liczba zarejestrowanych firm zmienia się w niewielkim stopniu. Na koniec stycznia 2015 r. – wg Regonu – było w Polsce 2 957 652 jednoosobowych działalności gospodarczych. W stosunku do grudnia 2014 roku oznacza to spadek o ponad 3,5 tys. podmiotów, a w stosunku do stycznia ub.r. – o nieco ponad 300. To zmiany wręcz niezauważalne przy tak dużej liczbie przedsiębiorstw. I nawet jeśli duża część z nich nie jest aktywna na rynku, to widać, że utrzymuje się zapoczątkowana w ubiegłym roku stabilizacja sytuacji wśród najmniejszych firm.

Obraz2Źródło: rejestr Regon

 

autor: Marek Siudaj, Tax Care