Home Biznes Sprzedaż bezpośrednia w dobie nowej gospodarki

Sprzedaż bezpośrednia w dobie nowej gospodarki

17 października 2016 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się V Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: Sprzedaż bezpośrednia 2.0.Głównym mówcą Dnia był prof. Piotr Płoszajski, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2016.

 Tematem konferencji był rozwój branży sprzedaży bezpośredniej w dobie nowych technologii i zmian w podejściu do konkurencyjności, czyli od konkurowania produktem do konkurowania „przeżyciem”  oraz wpływie tych czynników na rynek pracy.

Nie ma na sali osoby, która nie miała by przy sobie telefonu komórkowego. Chcemy być na  bieżąco z informacjami, nowe technologie nam na to pozwalają. Także nasza branża, chcąc iść zgodnie z trendami wykorzystuje nowe technologie. Jednak nie należy zapominać, że specyfiką i największą wartością sprzedaży bezpośredniej są wbudowane w nasze DNA relacje międzyludzkie.  – powiedziała Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu PSSB, otwierając konferencję.

Profesor Piotr Płoszajski, mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju technologii i jej wpływie na działalność przedsiębiorstw, zwrócił uwagę, że wchodzimy w świat konwergencji sektorów, strategii i modeli biznesowych, rosnącej kooperacji, modularnych i hiperpołączonych obiektów – „lego-technologii”, w którym wszyscy grają o wszystko. Podkreślił jednocześnie, że dzisiejsza   gospodarka staje się gospodarką społeczną, która koncentruje się na współpracy w kolektywnym tworzeniu wartości dla klienta.

Klienci w rozwiniętych gospodarkach tworzą sobie „ekosystemy usługowe”, czyli przystępują do klanu, aby obniżyć niepewność. Nowa gospodarka rozpoczyna się wprawdzie od wolnego rynku i technologii, ale kończy się na wartościach.  Dzisiaj najważniejsze w biznesie nie jest co sprzedajemy, ale jak sprzedajmy– powiedział prof. Piotr Płoszajski podczas swojej prelekcji na V PDSB.

Uczestnicy spotkania byli zgodni w opinii, że najważniejsze  w biznesie jest budowanie bezpośredniego, wiarygodnego kontaktu na linii klient – sprzedawca / przedsiębiorca, oraz że relacje i wiarygodność jest kluczem do sukcesu firm.

Panel dyskusyjny Nowe technologie szansą czy zagrożeniem dla branży sprzedaży bezpośredniej z udziałem prof. Piotra Płoszajskiego,  Joanny Kowal z Google for Work, Marka Sodolskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie e-point, Andrzeja Iwana, Digital Managera w Avon Cosmetics Polska, Natalii Hatalskiej, analityka trendów oraz Anny Leszczyńskiej, Prezes firmy More&Better, skupił się na wpływie nowych technologii na budowanie relacji w przyszłości oraz ich znaczeniu dla na rynku pracy.

Rozpoczynając dyskusję prof. Płoszajski wskazał na szanse dla sprzedaży bezpośredniej. „Wchodzimy w taką epokę, kiedy musimy wrócić do wartości. W momencie, gdy zanika podział sprzedaży na normalną i internetową, sprzedaż bezpośrednie jest w stanie zaoferować klientom coś więcej.” Tym „czymś więcej” są bezpośrednie kontakty na linii konsultant-klient W dyskusji wyraźnie podkreślono, że rozwój branży sprzedaży bezpośredniej zależy od wdrażania nowoczesnych technologii do procesu sprzedaży, ale udział konsultantów jest niezbędny. Jeden z obecnych na sali praktyków sprzedaży bezpośredniej stwierdził wprost: „Dla nas nowe technologie są szansą pod warunkiem, że pozwolą nam na odczytanie potrzeb klientów, a na końcu jest uścisk dłoni z kupującym”.

Pytanie, które pojawiało się kilkakrotnie podczas panelu, to czy technologie zastąpią nam bezpośredni kontakt. Wszyscy uczestnicy byli raczej zgodni, że nowe technologie powinny służyć tworzeniu i budowaniu relacji, a nie je zastępować – szczególnie w sprzedaży bezpośredniej.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody osobom, które miały największy wpływ na promocję branży w minionym roku. Statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2016 otrzymały:

  • Dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego
  • Anita Błaszczak, dziennikarka ekonomiczna z dziennika „Rzeczpospolita”.

 

PSSB