Sprzedajesz w systemie Tax Free? Nie zapomnij o ważnym obowiązku. Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Od 1 stycznia 2022 r. wszystkich sprzedawców czekają zmiany.

Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

  • kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
  • otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument Tax Free,
  • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest pieczęcią POLSKA – CŁO. Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżny będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów Tax Free w formie elektronicznej.

Sprzedajesz w systemie Tax Free? Nie zapomnij o ważnym obowiązku - kobieta na zakupach z bagażami w rękach.
Sprzedajesz w systemie Tax Free? Nie zapomnij o ważnym obowiązku

Od 1 lipca 2021 r. trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 r. Przedsiębiorcy mają na nią pół roku.

Do tej pory zarejestrowało się i dopełniło formalności 350 firm. Czasu na rejestrację i płynne dostosowanie działalności do przejścia na elektroniczną formę dokumentów jest coraz mniej.

Jak się zarejestrować?

Należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie Tax Free od początku 2022 roku.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w Tax Free. Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, żeby móc sprzedawać w systemie Tax Free od 1 stycznia 2022 r.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Karalne jest tylko rażące naruszenie prawa przy zwolnieniu pracownika

Karalne jest tylko rażące naruszenie prawa przy zwolnieniu pracownika. W kodeksie pracy znajduje się kilkanaście typów wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Jedno z nich (art. 281 § 1 pkt 3) jest związane z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o pracę. Karalne jest mianowicie wykonanie tych czynności z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Omawiane wykroczenie dotyczy wszystkich typów wypowiedzenia umowy o pracę. W tym wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy oraz rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym. Oceniając zachowanie sprawcy (pracodawcy albo osoby działającej w jego imieniu – członka zarządu, pełnomocnika, prokurenta) bierze się pod uwagę wszystkie przepisy mające zastosowanie do danego przypadku. Takie przepisy mogą być zawarte w ustawie o związkach zawodowych (np. przepisy o szczególnej ochronie członków organów organizacji związkowej), ustawy o społecznej inspekcji pracy (ochrona trwałości stosunku pracy inspektorów) czy samego kodeksu pracy.