Home Biznes Sondaż w europejskich firmach: Dania jednym z najlepszych miejsc do pracy.

Sondaż w europejskich firmach: Dania jednym z najlepszych miejsc do pracy.

Kiedy Duńczycy idą do pracy, wydają się trochę bardziej uśmiechnięci niż pracownicy w innych europejskich krajach. Nowe badanie przygotowane przez międzynarodową firmę konsultingową Great Place to Work pokazuje, że to właśnie w Danii znajduje się 21 najlepszych miejsc do pracy.

Ranking otwierają Niemcy z 23 takimi miejscami, natomiast Dania zajmuje drugie miejsce. Dane oparte są na sondażach przeprowadzonych w 19 europejskich krajach, w których wzięło udział 2330 firm, w tym 136 z Danii.

W komunikacie prasowym dyrektor zarządzająca duńskiego oddziału Great Place To Work, Ditte Vigsø, napisała: „To, że tak wiele duńskich firm znalazło się w czołówce, robi duże wrażenie. Powinniśmy być z tego dumni. Przeprowadzone ostatnio przez Eurostat badanie poświęcone satysfakcji z pracy także pokazało, że Dania wyprzedza pod tym względem inne kraje“.

Gdybyśmy byli w stanie wypromować to, że Dania jest krajem, w którym satysfakcja z pracy jest na najwyższym poziomie, miałoby to bardzo duży wpływ na możliwość przyciągnięcia pracowników z zagranicy“, dodaje Vigsø.

Zrzeszenie budownictwa społecznego najlepiej ocenione

Najlepiej ocenioną duńską firmą jest towarzystwo budownictwa społecznego Bofælleskaberne Edelsvej.

„Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięcia tak dobrego wyniku. Nigdy nawet przez myśl nam nie przeszło, że zajmiemy tak wysokie miejsce w rankingu, że będziemy mogli o sobie mówić: drugie najlepsze miejsce do pracy w Europie”, powiedział rzecznik towarzystwa.

W tej kategorii najlepiej została oceniona szwedzka firma informatyczna Cygni.

Raport Great Place To Work

Ditte Vigsø, dyrektor zarządzająca Great Place to Work w Danii, mówi: „Duńskie firmy muszą postrzegać bycie dobrym miejscem do pracy jako cel sam w sobie. Teraz są bardziej świadome powiązań między zdrową kulturą korporacyjną a wynikami biznesowymi. Dobre miejsce do pracy jest teraz uznawane za warunek niezbędny do osiągnięcia celów organizacyjnych i realizacji strategii”, i dodaje: „Innymi słowy, stworzenie dobrego miejsca do pracy staje się coraz ważniejsze“.

Znaczna część najlepszych miejsc do pracy w Danii w roku 2013/14 miała już taki status w przeszłości. 40 z 60 takich miejsc było uwzględnionych na duńskiej liście rok wcześniej, a 31 z nich było uznanych za najlepsze miejsce do pracy minimum trzy razy od roku 2001/02. Innymi słowy, dla tych firm bycie dobrym miejscem do pracy nie jest tylko przejściową modą. „Tworzenie takiego miejsca i utrzymywanie go stanowi integralną część ich kultury, wartości i strategii“, mówi Vigsø.

Najlepiej pracuje się w Danii

Również Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation – ITUC) stwierdziła, że Dania jest krajem, w którym panują najlepsze warunki do pracy.

Na podstawie 97 parametrów oceniono, że dzięki skutecznym regulacjom Dania jest jedynym ze 139 krajów na świecie, w którym pracodawcy sprawiedliwie traktują swoich pracowników i związki zawodowe.

źródło: SPCC na podstawie www.copcap.com i www.dr.dk