Home Biznes Rynek start-upów rośnie, ale czy Polska dogoni liderów?

Rynek start-upów rośnie, ale czy Polska dogoni liderów?

Ogólna liczba start-upów w Polsce powoli wzrasta, ale od trzech lat utrzymuje się poniżej 3000. Geograficznie startupy skupiają się wokół kilku ośrodków, którymi są obecnie Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań i Trójmiasto.

W badaniu z roku 2017 przeprowadzonym przez Fundację Startup Polska, podobnie jak w latach poprzednich, dominują startupy z Warszawy. Ich liczba jednak w skali wszystkich polskich startupów stopniowo maleje z 28% w roku 2015 do 25% w roku 2017.  Widoczna jest tendencja rozgrupowywania startupów – w 2015 trzy główne centra obejmowały 57% wszystkich startupów, w tym roku jest to już tylko 44%.

Startupy powstają w największych ośrodkach miejskich, a w ich działalności przeważa orientacja Business¬to¬Business (B2B), co sugeruje, że  impulsem zakładania startupów jest rynek tworzony przez duże firmy. Wyraźna jest również waga rynków zagranicznych: te startupy, które eksportują, są większe i szybciej się rozwijają.

Wśród ogółu założycieli lub współzałożycieli 29% to kobiety, rok wcześniej odsetek kobiet wynosił 26%, a w badaniu w roku 2015 kobiety stanowiły 28% wszystkich startuperów. 12% firm ma wśród założycieli obcokrajowców, a co 5. z badanych startupów ma wśród założycieli naukowca (w 2015 było to 15%). Najczęściej wśród założycieli są dwie osoby (36%), dalej: jedna (25%,), trzy (22%), więcej niż 4 (17%). Wskazuje to na rosnącą tendencję zakładania startupów przez większą liczbę osób, dla porównania w roku 2015 odsetek firm, które miały więcej niż 4 założycieli wynosił tylko 8%. Widać, iż rozwija się konceptualizacja zespołowa, a startupy w mniejszym już stopniu bazują na indywidualnych pomysłach.

Startupy sprzedają swoje produkty głównie w systemie B2B (Business-to-Business) – 57% badanych w 2017 roku. Sprzedaż B2C (Business-to-Consumer) stopniowo maleje z 21% w 2015 do 18% obecnie.

Utrzymuje się dominująca tendencja do sprzedaży startupów do małych i średnich firm na poziomie 61%. Rośnie sprzedaż do korporacji, w tegorocznym badaniu do 40% (29% w roku 2016). Natomiast odsetek sprzedaży produktów dla odbiorców indywidualnych według badania spadł w skali roku o 9% do poziomu 33%. Startuperzy nadal nieczęsto uczestniczą w B2G (Business-to-Government), w tym roku 80% deklaruje, że nie brało udziału w zamówieniach publicznych. Rok wcześniej wynik był podobny i wynosił 83%.

Wśród dominujących segmentów sprzedaży przez startupy są: big data 19% (w porównaniu do 2015 roku wzrost o 2%), analityka i narzędzia badawcze 17% (wzrost 4%), IoT 14% (wzrost 5%), narzędzia dla programistów i deweloperów 14%, nauki przyrodnicze/sektor zdrowia/biotechnologie 13%.

 

Wśród potrzeb, jakie deklarują przedsiębiorcy zajmujący się startupami, dominują niezmiennie pieniądze (2017 – 65%, 2015 – 61%). Za najbardziej istotne źródła wiedzy i networkingu uznano indywidualny mentoring, spotkania branżowe i udział w imprezach.

71% startupów zatrudnia pracowników, gdzie 49% podmiotów zatrudnia pracowników w liczbie 1 do 10 (w 2016 – ich odsetek wynosił 59%), ponad 10 pracowników – 22% (19% w 2016), nikogo – 29% (22% w 2016). Najliczniej zatrudniają firmy zajmujące się technologią dla marketingu – 16% zatrudnia ponad 50 osób.

Warto podkreślić fakt, że w ciągu dwóch lat prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba podmiotów deklarujących współpracę z nauką (z 25% do 46%). Znaczny wzrost nastąpił także wśród startupów, które posiadają własne laboratoria, obecnie jest ich 29% względem 11% rok wcześniej. Ponad połowa (55%) sformalizowała współpracę z nauką.

 

fragment z raportu „Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) – sytuacja w Polsce oraz na świecie”