Home Biznes Reforma OFE zaszkodzi giełdzie?

Reforma OFE zaszkodzi giełdzie?

Spadek obrotów i marginalizacja warszawskiej giełdy. To jeden z możliwych scenariuszy po reformie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jednak ja uspokajają władze warszawskiej giełdy. „Wybór Polaków nie będzie miał większego wpływu na rynek kapitałowy w  Polsce”.

Jak wskazują ostatnie dane: Otwarte Fundusze Emerytalne wybrało prawie 1 milion 600 tysięcy osób. To 9,5 procent wszystkich uprawnionych do wyboru.

Członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Mirosław Szczepański wyjaśnia, że udział funduszy emerytalnych w giełdowych obrotach pozostaje na stałym poziomie. W ostatnich latach udział OFE w obrotach na giełdzie wynosił od 5,8 procent w 2006 i 2012 roku do 6,8 procent w 2010 roku. W pierwszym kwartale tego roku udział ten wyniósł 6,3 procent, ale już w drugim spadł do 5,5 procent. W opinii Mirosława Szczepańskiego taki spadek jest normalny. Zarząd giełdy nie chce jednak przewidywać co może czekać rynek kapitałowy na kilka miesięcy, kiedy fundusze sprzedadzą papiery wartościowe osób, które zdecydowały się na emeryturę tylko z ZUS-u.