Home Biznes Program Horyzont 2020-spotkanie informacyjne

Program Horyzont 2020-spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem finansowania w zakresie Horyzontu 2020 Ministerstwo Gospodarki zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. w Warszawie o godz. 10:00 w siedzibie IPPT PAN przy ul. Pawińskiego 5b. Szczegółowo omówione zostaną zwłaszcza zagadnienia związane z Instrumentem MŚP oraz Fast Track to Innovation.

Dzień informacyjny skierowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów i spółek typu spin-out, jak również parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i innych organizacji skupiających podmioty z sektora MŚP.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące oferty Programu Horyzont 2020 dla MŚP, jak również inne działania wspierające. Po części wprowadzającej odbędą się warsztaty na temat dwóch instrumentów: Fast Track to Innovation i Instrument MŚP.

Dzień informacyjny organizowany jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz siecią Enterprise Europe Network.

Spotkanie odbędzie się we wtorek (21 kwietnia 2015 r.), w siedzibie IPPT PAN przy ul. Pawińskiego 5b w Warszawie (Kampus Ochota).

źródło: Ministerstwo Gospodarki