Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021. Komisja Europejska (KE) opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze. W przypadku Polski oczekuje wzrostu realnego PKB na poziomie 4,0% w 2021 r. oraz 5,4% w 2022 r., po spadku o 2,7% zanotowanym w ubiegłym roku.

  • Komisja Europejska podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. z 3,1 proc. do 4 proc., a w 2022 r. do 5,4 proc.
  • Według KE w  2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najniższe wśród krajów UE i wyniesie 3,5 proc.

Jak podaje KE polska gospodarka stosunkowo dobrze poradziła sobie w trudnym czasie pandemii. Ubiegłoroczna recesja w Polsce była jedną z najpłytszych wśród krajów UE. Lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia, Litwa i Luksemburg. Prognozy dla Polski na lata 2021-22 są wyższe od projekcji KE z lutego br. o odpowiednio 0,9 i 0,3 pkt proc. KE prognozuje spadek deficytu nominalnego w latach 2021-22 wcześniej niż założone było w Ministerstwie Finansów. Do odpowiednio 4,3% PKB i 2,3% PKB wobec 7% PKB w 2020 r.

Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021 - Wykresy słupkowe i kołowe - zdjęcie ilustracyjne
Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej Spring Forecast 2021

Oczekiwana przez KE poprawa dynamiki aktywności gospodarczej w 2022 r. to także efekt wykorzystania środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Zostaną one przeznaczone na finansowanie inwestycji publicznych i prywatnych. KE założyła liniową absorpcję środków, tj. wypłatę co pół roku jednej z 11 transz w równej wysokości.

Wzrost konsumpcji i inwestycji

Komisja Europejska zakłada, że już w tym roku nastąpi odbicie konsumpcji prywatnej. Zaś w przyszłym wyraźne przyspieszenie tempa jej wzrostu, m.in. za sprawą spadku stopy oszczędności wraz ze znoszeniem restrykcji i poprawą nastrojów konsumentów. KE spodziewa się wzrostu dynamiki prywatnych inwestycji, m.in. w efekcie oczekiwanej poprawy nastrojów przedsiębiorców i niskiego poziomu stóp procentowych.

Polska z najniższym bezrobociem w UE

Wg KE tym roku nieznacznie zwiększy się stopa bezrobocia (do 3,5%), która powinna spaść w przyszłym roku. Cały czas przewidywana stopa bezrobocia w Polsce prognozowana jest na najniższym poziomie wśród krajów UE.

Spadek inflacja

KE wskazuje, że inflacja (HICP) w Polsce zwiększyła się w ubiegłym roku za sprawą rosnących cen usług. KE zakłada jednak spadek inflacji jeszcze w 2021 r., choć skala spadku – m.in. za sprawą wzrostu cen energii – będzie niewielka.

Niższy deficyt

KE oczekuje spadku deficytu nominalnego w latach 2021-22 do odpowiednio 4,3% PKB i 2,3% PKB wobec 7% PKB w 2020 r. Redukcja deficytu jest oczekiwana wcześniej niż zakłada Ministerstwo Finansów. Różnica ta wynika z przyjętej przez MF wyższej prognozy wydatków sektora. Scenariusz MF zakłada pełne wykorzystanie limitów wydatków przewidzianych w ustawie budżetowej na 2021 r. Ponadto limitu wydatków w planie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, przeznaczonych na wsparcie walki z pandemią. Dodatkowy wpływ ma wyższe niż przewidywane w APK tempo wzrostu gospodarczego. Wynikające w szczególności z uwzględnienia przez KE środków z RRF.

Źródło: gov.pl