Home Biznes Polsko – Białoruska współpraca inwestycyjna

Polsko – Białoruska współpraca inwestycyjna

Większy dostęp do białoruskiego rynku dla polskich przedsiębiorców, w tym m.in. wizyta w Chińsko-Białoruskim Parku Technologicznym „Wielki Kamień” to główne punkty wizyty delegacji PAIiIZ z udziałem prezesa Sławomira Majmana na Białorusi w dniach 31 stycznia – 3 lutego.

Podczas prowadzonych rozmów gospodarczych z przedstawicielami białoruskiej administracji rządowej m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji (NAIP) rozmawiano o możliwościach zdynamizowania współpracy inwestycyjnej. Delegacja PAIiIZ spotkała się również z przedstawicielem Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej oraz przedstawicielami białoruskiego biznesu. W programie znalazło się również spotkanie w ambasadzie Chin w Mińsku. Białoruś, a zwłaszcza Chińsko-Białoruski Park Technologiczny pod Mińskiem jest istotnym przystankiem na Jedwabnym Szlaku.

Chińsko-Białoruski Park Technologiczny „Wielki Kamień” to specjalnie wydzielona strefa ekonomiczna o obszarze ponad 8 tys. ha. Na terenie parku przemysłowego zaplanowane jest rozmieszczenie ośrodków przemysłowych, biur, kompleksów mieszkaniowych, centrów naukowo-badawczych, finansowych i handlowo-rozrywkowych. Rezydentem parku przemysłowego może być każda firma, niezależnie od kraju pochodzenia kapitału, w tym także polscy przedsiębiorcy.

Pod względem wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Białorusi Polska zajmuje obecnie 9 miejsce. Wg stanu na 1 stycznia 2014 r. w Białorusi funkcjonowało ponad 365 przedsiębiorstw z udziałem polskiego kapitału, z czego 238 stanowiły wspólne przedsiębiorstwa a 126 – podmioty ze 100% udziałem kapitału polskiego. W specjalnych strefach ekonomicznych na Białorusi działalność prowadzi 34 polskich przedsiębiorstw.

Perspektywicznymi obszarami dwustronnej współpracy gospodarczej są m.in. energetyka, w tym odnawialne źródła energii i energoefektywność, transport, budownictwo, ochrona środowiska oraz współpraca w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym.

PAIiIZ