Home Biznes Polskie firmy sprawdzają podmioty z zagranicy.

Polskie firmy sprawdzają podmioty z zagranicy.

Polskie firmy na potęgę sprawdzają zagraniczne podmioty. W 2014 w wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska zamówiły ogółem 176 tys. raportów, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 56 proc.

Polacy najczęściej sprawdzają spółki z Niemiec. Tylko w ostatnim roku sprawdzono poprzez Bisnode Polska ponad 51,3 tys. firm, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o 74 proc. Pod tym względem miejsce drugie zajmują zamówienia odnoszące się do firm z Francji. Tych zamówiono w 2014 roku 16,1 tys. Trzecie miejsce z 15,3 tys. zajmuje Wielka Brytania.

Pod względem dynamiki wzrostu zainteresowanie polskich firm rynkami zagranicznymi, największy przyrost zamówień notuje się na rynkach Ameryki Południowej i Środkowej. W przypadku Peru odnotowano wzrost zamówień raportów o 340 proc., Brazylia 151 proc., Meksyk 93 proc.

Spadek zamówień  notuje się względem państw skandynawskich, w tym głównie w Danii o 0,14 proc. i Finlandii o 14 proc.

Lista krajów, z których polskie firmy sprawdzają kontrahentów.

Kontrahent 2014 2013 %
1 Niemcy 51367 29456 74,39%
2 Francja 16116 9979 61,50%
3 Wielka Brytania 15329 9180 66,98%
4 Holandia 14287 7822 82,65%
5 Włochy 13315 7324 81,80%
6 Belgia 8212 4684 75,32%
7 Hiszpania 7769 6444 20,56%
8 Czechy 6752 3838 75,92%
9 Austria 6493 3716 74,73%
10 Szwajcaria 5626 4499 25,05%
11 USA 3806 3776 0,79%
12 Szwecja 2863 2071 38,24%
13 Węgry 2230 1405 58,72%
14 Dania 2090 2093 -0,14%
15 Norwegia 1713 1453 17,89%
16 Irlandia 1457 745 95,57%
17 Portugalia 1359 815 66,75%
18 Rosja 1348 1334 1,05%
19 Finlandia 932 1093 -14,73%
20 Singapur 594 391 51,92%
21 Afryka Północna 590 564 4,61%
22 Chiny 517 370 39,73%
23 Kanada 501 285 75,79%
24 Afryka Południowa 453 411 10,22%
25 Brazylia 432 172 151,16%
26 Indie 349 207 68,60%
27 Australia 304 205 48,29%
28 Japonia 298 183 62,84%
29 Meksyk 249 129 93,02%
30 Hong Kong 245 204 20,10%
31 Izrael 207 300 -31,00%
32 Korea 165 110 50,00%
33 Peru 133 30 343,33%
34 Argentyna 123 98 25,51%
35 Tajwan 114 72 58,33%
36 Malaysia 87 79 10,13%
37 Suma końcowa 176243 112924 56,07%

Źródło: Bisnode Polska.

Jakie dane zawiera raport handlowy ?

Raporty korzystają z wielu źródeł informacyjnych zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych. Pozwala to klientom uzyskać w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych (zgodne z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej), informacji o danych finansowych (sprawozdania finansowe firm składających takie dane w sądach gospodarczych), zdarzeniach prawnych (rejestr upadłości i likwidacji) po dane zamieszczone w różnych portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy. Dodatkowo informacja o firmie wzbogacona jest o dwa istotne źródła: informację o moralności płatniczej podmiotu oraz powiązania kapitałowe podmiotu z firmami zagranicznymi. Pierwsze z tych źródeł informuje o historii zaległości płatniczych podmiotów wobec partnerów Bisnode Polska, co daje naszym klientom unikalną wiedzę na temat obecnych i przyszłych kontrahentów. Drugie źródło to największa na świecie baza danych podmiotów i powiązań licząca w tej chwili ponad 240 mln firm, pozwalająca zbadać kondycję finansową spółki matki badanego kontrahenta, nawet gdy pochodzi ona z bardzo odległych krańców świata.

Wywiadownia przygotowuje dla swoich klientów produkty, zawierające z jednej strony pełny obraz działalności firm z całego świata, a z drugiej gotową wiedzę w postaci rekomendacji dotyczącej wiarygodności tej firmy. Produkty Bisnode Polska spełniają więc dwie funkcje: informacyjną oraz wspomagającą zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Pierwsza z tych funkcji pozwala klientom zaoszczędzić czas związany z ich samodzielnym pozyskiwaniem ze źródeł publicznych, druga pomaga podjąć właściwą decyzję związaną z zawarciem współpracy z klientem na warunkach kredytu kupieckiego. Ten drugi element bazuje na wiedzy specjalistów z zakresu analizy finansowej oraz statystyki, którzy przygotowali modele scoringowe, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo upadku firm działających na całym świecie. Jest to więc jeden ze sposobów wykorzystania know-how w samodzielnej analizie kondycji finansowej kontrahentów przez klientów.

Co na podstawie raportu handlowego może ustalić firma o ewentualnym kontrahencie?

Podstawową wartością raportu handlowego jest rekomendacja współpracy z danym partnerem handlowym. W przypadku negatywnej rekomendacji, nasz klient powinien zastanowić się czy takie ryzyko jest dla niego opłacalne. Klient może zauważyć również pogarszającą się sytuację finansową podmiotu na licznych wykresach, co pozwala na jeden rzut oka ocenić najbliższą przyszłość firmy. Ciekawym elementem raportu jest porównanie podmiotu do jego branżowej konkurencji przez pryzmat wskaźników porównawczych. Raport handlowy pozwala również dostrzec niebezpieczne symptomy istniejące u badanego kontrahenta, takie jak powiązania osób z kierownictwa z firmami w złej kondycji finansowej. Inny element, na jaki warto zwrócić uwagę, to tendencje w sezonowości moralności płatniczej podmiotu. Pozwala on dotrzeć do sytuacji finansowej spółki matki podmiotu. Raport handlowy stanowi więc wielofunkcyjne narzędzie pozwalające odkrywać niebezpieczne obszary ryzyka działalności z konkretnym partnerem handlowym.

źródło: Bisnode Polska