Home Biznes Podsumowanie projektu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów

Podsumowanie projektu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów

„Jak budować w Polsce gospodarkę opartą na wiedzy” to temat przewodni projektu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów, którego uroczyste podsumowanie odbyło się w czwartek na Sali Notowań GPW w Warszawie.

W czwartek 15 stycznia na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów. Projekt zrealizowany został przez Fundację im. Lesława A. Pagi we współpracy ze znanymi ekspertami ze świata biznesu, mediów i nauki. Uroczystość otworzył Paweł Tamborski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 30 uczestników tegorocznej edycji otrzymało dyplomy ukończenia programu.

Celem Think Paga! jest budowa platformy współpracy mediów z biznesem z udziałem młodych ludzi. W ramach Akademii corocznie odbywa się cykl debat i dyskusji eksperckich poświęconych ważnym zagadnieniom ekonomicznym, społecznym i politycznym wraz z warsztatami. W efekcie młodzi liderzy angażują się w poszukiwanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych.

W tegorocznej edycji głównym założeniem projektu Akademia Analiz i Mediów była analiza wyzwań stojących przed najważniejszymi sektorami polskiej gospodarki pod kątem ich rozwoju i zwiększania innowacyjności. Wynikiem pracy uczestników Akademii są raporty (wraz z rekomendacjami zmian) napisane pod nadzorem ekspertów z firm i instytucji partnerskich. Są one poświęcone zagadnieniom współpracy nauki i biznesu, cyfryzacji mediów, usług e-commerce, jakości szkolnictwa wyższego w Polsce oraz innowacji w energetyce.

– Projekt Think Paga! Akademia Analiz i Mediów jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, aktywnie szukających kolejnych wyzwań intelektualnych i zawodowych. Po 10 latach działalności edukacyjnej zbudowaliśmy wokół Fundacji społeczność młodych profesjonalistów, którzy teraz chcą coś dać od siebie Polsce – swoją wiedzę, doświadczenia i zaangażowanie. Ich pomysły i analizy będą cennym głosem w debacie publicznej. – powiedziała Ewa Paga, Prezes Zarządu Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Uroczystość zainaugurował wykład prof. Andrzeja Rabczenko, Doradcy Prezydenta Pracodawców RP pt. „Zmień myślenie – zmieniaj rzeczywistość”. Po wystąpieniu odbyła się również debata zatytułowana „Jak budować w Polsce gospodarkę opartą na wiedzy”, w której udział wzięli: prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ireneusz Piecuch – Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., Agata Wacławik-Wejman – Dyrektor ds. Polityki Publicznej Google Polska oraz Jacek Wojciechowicz – Dyrektor Projektu, Departament Zarządu i Strategii PKP SA.

Uczestnicy debaty analizowali bariery i szanse rozwoju innowacji w Polsce. Jako przedstawiciele tradycyjnych, jak i nowoczesnych sektorów gospodarki zgodzili się, że przemiany technologiczne są kluczowe, by firmy mogły konkurować na globalnych rynkach. Innowacyjne podejście powinno również obowiązywać w szkolnictwie wyższym oraz innych instytucjach ważnych dla przyszłości naszego kraju. Istotną rolę odgrywają tu młodzi, ambitni i zdolni ludzie, którzy swoimi pomysłami, energią i chęcią zmiany rzeczywistości przyczynią się do rozwoju Polski.

źródło: Fundacja im. Lesława A. Pagi