Płatności gotówkowe mają się dobrze. Aż 63,3% Polaków uważa, że gotówka jest potrzebna w gospodarce. Co więcej, ponad połowa respondentów (56,3%) zgadza się z twierdzeniem, że likwidacja gotówki byłaby niekorzystna dla konsumentów oraz gospodarki. Fizyczny pieniądz w Polsce ma się dobrze. Do głównych powodów, dla których wciąż chcemy go używać należą m.in. lepsza kontrola wydatków (23,8%), poczucie niezależności (16,8%) czy ochrona danych osobowych (15,5%). Badanie zostało przeprowadzone dla III kwartału 2021 r.

Gotówka niezbędna w portfelu Polaka

Najnowsze badanie firmy Tavex dotyczące metod płatności preferowanych przez Polki i Polaków pokazuje, że w kraju niezmiennie ważna jest możliwości korzystania z gotówki w codziennym życiu.

Aż 63,3% respondentów zgadza się, że gotówka jest potrzebna w gospodarce. Jednakże warto zwrócić uwagę na fakt, że przeciwnym temu stwierdzeniu jest tylko 12,1% badanych. 24,5% nie ma zdania na ten temat. Podobny schemat odpowiedzi można zaobserwować w pytaniu dotyczącym likwidacji gotówki w obiegu gospodarczym. Co drugi Polak (56,3%) twierdzi, że byłby to niekorzystny ruch. „Za” wyłączeniem fizycznego pieniądza z obiegu jest tylko 19,9% badanych (23,7% badanych nie posiada odpowiedniej wiedzy).

Płatności gotówkowe mają się dobrze - pieniądze polskie w banknotach i monetach.
Płatności gotówkowe mają się dobrze

Bezpieczne płatności gotówkowe

Polacy są przekonani do bezpieczeństwa płatności gotówkowych. Ponad trzech na czterech pytanych (76,5%) uważa, że to bezpieczny sposób rozliczeń. Odpowiedzi „tak, zawsze” udzieliło 27,4% ankietowanych oraz „tak, ale tylko przy małych kwotach, np. płatności za codzienne zakupy” 49,1% badanych). Poparcie dla gotówki argumentują na kilka sposobów. Dzięki niej lepiej kontrolują swoje wydatki, daje im niezależność, lubią czuć, że ich dane osobowe są chronione czy nawet z przyzwyczajenia. Jak wynika z badania, respondenci uznają także, że płatności gotówkowe są bezpieczne oraz niezbędne dla gospodarki. Pomimo przenoszenia się prawie wszystkich aspektów naszego życia do sfery online, ta forma płatności niezmiennie cieszy się popularnością.

Czy warto mieć „kasę” w portfelu?

Warto podkreślić, że blisko 9 na 10 pytanych osób (89,2%) nosi przy sobie gotówkę. Najczęściej są to niewielkie kwoty – 62,2% badanych ma przy sobie nie więcej niż 100 złotych. Mniej, bo 35,1% badanych nosi w portfelu od 51 do 100 złotych. A banknot 50 złotowy w kieszeni trzyma blisko co czwarty respondent (27,1%). 8,1% Polaków ma przy sobie kwotę, którą najprawdopodobniej wyda w danym dniu.

Gotówka w portfelu, niezależnie o jakim nominale, daje nam niezależność i zapewnia prywatność. W dzisiejszym, zdigitalizowanym świecie to wartości bardzo ważne – coraz częściej w przestrzeni publicznej porusza się temat ochrony prywatności. Co więcej, mamy wiele argumentów popierających płacenie fizycznym pieniądzem – to np. odporność na możliwość awarii infrastruktury technicznej czy ułatwienie dostępu do pieniędzy osobom starszym.

Polacy wciąż dostrzegają zalety płatności gotówkowych. Doceniają bezpieczeństwo, niezależność oraz kontrolę, jaką daje ciężar monet i banknotów w portfelu. Mimo powszechnej dostępności do kart płatniczych, badanie dowodzi, że nie są one w stanie zastąpić nam sprawdzonej gotówki.

Źródło: Tavex