Pieniądze dla startupów z konkursu Poland Prize. Wartość złożonych wniosków w konkursie „Programy Akceleracyjne – Poland Prize” przekroczyła 326 mln zł, wobec 60 mln zł pierwotnie dostępnych w konkursie. Wysoki poziom projektów skutkował wyborem aż 9 operatorów. Budżet konkursu został zwiększony do 86 mln zł. Konkurs finansuje fundusz europejski z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki konkursu „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”. Wystartowały w nim 33 akceleratory, które zaprezentowały autorskie koncepcje poszukiwania i sprowadzania do Polski zagranicznych zespołów gotowych wdrażać innowacyjne rozwiązania w naszym kraju.

Zadanie konkursowe polegało na wyłonieniu operatorów programów akceleracyjnych, którzy dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu startupów. Ponadto potrafią efektywnie współpracować z partnerami biznesowymi. Złożono łącznie 33 wnioski, na kwotę ponad 326 mln zł. Wybrane akceleratory dają największe szanse, że zakładane z ich pomocą spółki będą dostarczać przełomowych rozwiązań i skutecznie współpracować z krajowym biznesem.

Pieniądze dla startupów z konkursu Poland Prize - ludzie siedzą przy stole w biurze z notatkami w rękach.

Poland Prize – pieniądze na innowacje

Głównym celem programu Poland Prize jest wsparcie wyspecjalizowanych operatorów w zapewnieniu zagranicznym startupom wszechstronnych możliwości rozwoju. Ogromnym atutem wszystkich dziewięciu programów akceleracji jest zagwarantowanie startupom współpracy z dojrzałymi, krajowymi spółkami. Firmy te, to potencjalni odbiorcy rozwiązań technologicznych stworzonych przez startupy, którzy już są gotowi do testowania i wdrażania najbardziej innowacyjnych produktów. Co więcej, taka relacja i współpraca przynosi bardzo wymierne korzyści biznesowe obu podmiotom gospodarczym. Zwiększa konkurencyjność i wzmacnia pozycję rynkową większego. Ponadto stwarza możliwości samorealizacji oraz poczucie stabilizacji mniejszemu partnerowi. Dla obu to transakcja win-win.

Natomiast głównym zadaniem operatorów programu będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Akcelerator zadba o właściwy start młodej spółki w Polsce. Następnie umożliwi nawiązanie biznesowych relacji, skutkujących wdrożeniem produktu startupu lub pozyskaniem kapitału inwestorskiego.

Jak to działa?

Programy akceleracyjne Poland Prize rozpoczną się od etapu scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski startupów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane akceleratory ze swoją ofertą dotrą do kilkudziesięciu najbardziej obiecujących, zagranicznych rynków na całym świecie. Wszystko po to, by pozyskać do programu startupy z najciekawszymi rozwiązaniami.

Wybrane zespoły po zarejestrowaniu spółki w Polsce mogą liczyć na grant w wysokości do 50 tys. zł. Te środki zapewnią młodej spółce warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju. Przede wszystkim sfinansują pierwsze 3 miesiące działalności na polskim rynku. Ponadto pieniądze zapewnią wsparcie opiekuna startupu, rozbudowę zespołu, nawiązywanie relacji oraz promocję.

Startupy, które w tym okresie nawiążą współpracę z partnerem biznesowym będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. Te środki sfinansują proces akceleracji, czyli intensywną pracę startupu nad doskonaleniem swojego produktu. Ponadto testowanie rozwiązania w ścisłej współpracy z odbiorcą technologii lub rozwój biznesowy odpowiadających na wymagania potencjalnych inwestorów.

Uruchomienie programów akceleracyjnych przez wybrane akceleratory planowane jest na maj 2021 r.

Źródło: gov.pl