PARP i SGH razem dla przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie właśnie podpisały porozumienie o współpracy. Wydarzenia promujące współpracę nauki z biznesem, projekty badawcze dotyczące przedsiębiorczości oraz współpraca w tworzeniu programów studiów.

Przede wszystkim obie instytucje będą ściśle współpracować m.in. w zakresie wykorzystywania wyników badań realizowanych przez uczelnię. Ponadto inicjowania i organizowania nowych tematów badawczych skupionych wokół przedsiębiorczości. PARP będzie służył wsparciem w zakresie wypracowywania programów studiów i tematów prac magisterskich. Eksperci Agencji wezmą także czynny udział w wydarzeniach SGH. Podczas których będą dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu programów pomocowych i wspieraniu innowacyjnych polskich przedsiębiorstw.

PARP i SGH razem dla przedsiębiorczości - kobieta i mężczyzna siedzą przy stole i podpisują dokumenty.
PARP i SGH razem dla przedsiębiorczości

Zacieśniania relacji między przedsiębiorcami a instytucjami naukowymi

PARP i SGH będą wspólnie tworzyć materiały informacyjno-edukacyjne dla przedsiębiorców, organizować seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty. Ponadto wydarzenia, mające na celu promocję współpracy nauki z przedsiębiorcami. Przede wszystkim łączące działalność naukową i przedsiębiorczość i wspieranie transferu wiedzy do gospodarki.

Porozumienie podpisane z SGH to kolejny krok do zacieśniania relacji między przedsiębiorcami a instytucjami naukowymi. To wiedza naukowa oraz działalność badawczo-rozwojowa są fundamentem dla innowacyjności, która jest motorem wzrostu gospodarki. Na co dzień w PARP realizujemy działania, które są nakierowane na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jednym z celów jest ułatwianie kontaktów i tworzenie powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki.

Prezes PARP Małgorzata Oleszczuk oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, 10 czerwca br. podpisali porozumienie o współpracy, inicjujące kooperację obu instytucji. Dzięki porozumieniu, przede wszystkim dorobek naukowy uczelni oraz doświadczenia PARP zostaną wykorzystane do wspierania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Strony deklarują chęć wzajemnego wykorzystywania swoich zasobów i potencjału dla realizacji tego celu.

Źródło: PARP