Nowy Kodeks spółek handlowych zwiększy ryzyko prowadzenia biznesu. Prezydent podpisał właśnie nowelizację Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. To jedna z największych zmian w spółkach handlowych od 20 lat. Wprowadza m.in. prawo holdingowe i nowe uprawnienia dla rad nadzorczych.

Niestety, część przyjętych przepisów zwiększy ryzyko działalności gospodarczej w Polsce, zamiast ułatwić prowadzenie biznesu. W toku prac legislacyjnych uwzględniono część uwag zgłaszanych przez Konfederację Lewiatan. Należą do nich m.in.: usunięcie niektórych niejasności, uelastycznienie kar, czy wprowadzenie definicji ,,grupy spółek”. Rozwiewa ona wątpliwości co do dobrowolności instytucji holdingu na rzecz tej dobrowolności.

Nowy Kodeks spółek handlowych zwiększy ryzyko prowadzenia biznesu - trzy osoby siedzą przy biurku i patrzą w otwarty laptop.
Nowy Kodeks spółek handlowych zwiększy ryzyko prowadzenia biznesu

Nowy Kodeks spółek handlowych zagraża przedsiębiorcom

Jak ocenia Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan, w przyjętym kształcie ustawa zwiększy ryzyko działalności gospodarczej, zamiast ułatwić prowadzenie biznesu. De facto reguluje zwykły obieg dokumentów i informacji wewnątrz spółki za pomocą daleko idących instrumentów prawa karnego. Jeśli chodzi o prawo holdingowe to przewiduje niejasne zasady podjęcia uchwały o odmowie wykonania wiążącego polecenia. Co utrudni procesy decyzyjne w części spółkach. Ponadto niejednoznaczne zasady określające stosunek dominacji i zależności spółek na gruncie nowego prawa holdingowego będą wywoływały donioślejsze problemy niż dotychczas. Chcąc to prawo wprowadzić należałoby najpierw rozwiać wcześniejsze wątpliwości. W ustawie znalazły się też rozwiązania, które m.in. wprowadzą zbędną biurokratyzację.

Konfederacja Lewiatan od początku brała udział w pracach nad nowelizacją. Ponadto także była (nie licząc przedstawiciela samorządu radców prawnych) jedynym podmiotem reprezentującym przedsiębiorców biorącym udział w pracach legislacyjnych na poziomie Sejmu i Senatu.

Link do ustawy znajduję się TU.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Co mogą dać przedsiębiorcom?

Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Co mogą dać przedsiębiorcom? Choć w obecnej sytuacji gospodarczej unijne przepisy umożliwiające efektywną restrukturyzację mogłyby uratować wielu polskich przedsiębiorców, prace nad wdrożeniem krajowych regulacji jeszcze się nie rozpoczęły. Polska do lipca 2022 roku wstrzymała wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 roku w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dalej: Dyrektywa). Co zakłada Dyrektywa i czym jest restrukturyzacja zapobiegawcza?