Home Biznes Nowość na polskim rynku doradztwa finansowego

Nowość na polskim rynku doradztwa finansowego

Expander otwiera nowy rozdział w swojej historii. 23 maja, jako agent firmy inwestycyjnej (AFI) IPOPEMA Securities, rozpoczyna przyjmowanie zapisów na obligacje Banku Pocztowego. Tym samym staje się jedyną firmą z sektora doradztwa finansowego na polskim rynku, proponującą tego typu rozwiązania klientom detalicznym. Przyjmowanie zapisów potrwa do 3 czerwca.

 Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Po uzyskaniu statusu AFI domu maklerskiego IPOPEMA Securities, Expander stawia kolejny krok w kierunku rozbudowywania oferty produktów inwestycyjnych. Do szerokiego portfela autorskich produktów strukturyzowanych, certyfikatów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych wprowadza obligacje Banku Pocztowego, umożliwiając swoim klientom lokowanie pieniędzy w papiery wartościowe bezpiecznego, polskiego banku. Jest to odpowiedź doradcy na potrzeby wymagających klientów poszukujących rozwiązań finansowych o stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa, umożliwiających osiągnięcie większych zysków niż w przypadku lokat bankowych.

– W dobie niskich stóp procentowych inwestycje w obligacje bankowe wiarygodnych podmiotów stają się atrakcyjnym, a jednocześnie stosunkowo bezpiecznym sposobem pomnażania kapitału. Już w 2015 roku za naszym pośrednictwem Polacy zainwestowali blisko 136 mln zł w różnorodne produkty inwestycyjne. Rozszerzając ich ofertę, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów mówi Adrian Jarosz, prezes Expander Advisors.

Nowy kierunek rozwoju branży

To nie pierwszy produkt spoza standardowej oferty doradców finansowych w usługach Expandera. W swojej 15-letniej historii firma umożliwiała także klientom dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń, produktów oszczędnościowych i kredytów hipotecznych, często niedostępnych u konkurencji. Z zespołem blisko 3 tysięcy doradców i partnerów oraz blisko 100 oddziałami w całej Polsce, Expander stał się jednym z nielicznych podmiotów łączących wysoką jakość usług, konsekwentnie poszerzaną i unikatową ofertę produktową oraz dużą dostępność doradców i konsultantów. Należy także do wąskiego grona firm doradztwa finansowego posiadających status AFI.

Wybór partnerów nie był przypadkowy. IPOPEMA Securities od lat specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, tworząc jeden z najbardziej profesjonalnych zespołów rynków kapitałowych w Polsce. Chcemy wykorzystać ten potencjał oraz możliwości, jakie daje szeroka sieć dystrybucji Expandera.  Kluczowe znaczenie ma również doświadczenie tej firmy w oferowaniu produktów inwestycyjnych i jej wysokie standardy obsługi klientów  – mówi Szymon Midera, prezes Banku Pocztowego.

Atrakcyjne oprocentowanie i regularne wypłaty odsetek

Obligacje Banku Pocztowego o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł dostępne w siedzibie domu maklerskiego IPOPEMA Securities oraz w oddziałach Expandera oferują w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie na poziomie 4,5% w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 2,8% marży w skali roku. Oferowane obligacje są obligacjami podporządkowanymi, a ich okres zapadalności wynosi 10 lat. Kupony będą wypłacane co 6 miesięcy. Obligacje będą dostępne dla osób planujących przeznaczyć na ich zakup co najmniej 5 tys. zł. Nowością w emisji obligacji są preferencyjne zasady zapisów dla inwestorów indywidualnych. W ramach oferty, bank gwarantuje przydzielenie obligacji bez dokonywania redukcji w przypadku zapisów obejmujących nie więcej niż 300 obligacji, złożonych do czasu całkowitego pokrycia puli 30 mln zł. Zapisy powyżej 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli, w części przekraczającej 300 obligacji zostaną zredukowane proporcjonalnie. Wszystkie zapisy złożone po przekroczeniu puli podlegają proporcjonalnej redukcji.

 

 

Expander