Home Biznes NIK alarmuje: może nie starczyć na emerytury

NIK alarmuje: może nie starczyć na emerytury

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że z powodu wzrostu deficytu finansów publicznych dokonano w tym roku ponownej reformy systemu emerytalnego. Jednak według symulacji wykonanych w ZUS, nie rozwiąże ona w dłuższej perspektywie problemu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo przewidywanego zwiększenia wpływów z tytułu składek, a także przenoszenia środków w ramach tak zwanego suwaka, ZUS przewiduje dalszy wzrost deficytu FUS.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli operację przejęcia przez ZUS aktywów OFE przeprowadzono prawidłowo. Na dłuższą metę może jednak nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych, bez wsparcia z budżetu państwa. Przyczyn braku pieniędzy możemy się dopatrywać głównie z powodu niskiego wskaźnika urodzeń i emigracji. Drugą przyczyną jest wydłużanie się długości życia oraz  wchodzenie w wiek emerytalny osób z wyżu demograficznego po 1945 roku.